Niegdyś świetlisty i biały, dziś Tadż Mahal w Agrze nad Jamuną nie świeci już takim blaskiem. Biały marmur, z którego w XVII w. wzniesiono to monumentalne mauzoleum, w ciągu ostatnich dekad, wraz ze wzrostem liczby ludności miasta, zmienił kolor na brązowożółty.

Badania przeprowadzone niedawno przez naukowców z USA i Indii precyzyjnie zidentyfikowały winowajców. Są to kurz wzniecany przez samochody na nieutwardzonych drogach regionu oraz sadza powstała w wyniku spalania paliw kopalnych, ale też śmieci, odpadów rolniczych i odchodów zwierzęcych wykorzystywanych jako opał przez biedną ludność.

Reakcja indyjskich władz na wyniki badań była natychmiastowa. – Dwa tygodnie po publikacji raportu sprawę przedyskutowano w indyjskim parlamencie – mówi inżynier ochrony środowiska Mike Bergin. Władze lokalne w Agrze szybko zatwierdziły plany poprawy jakości powietrza. Zakładają one rozdawanie ludziom propanu do gotowania posiłków oraz montaż instalacji gazowych w kilku tysiącach ciężarówek.
 

Autor: A.R. Williams