Odkrycia dokonano na stanowisku archeologicznym Velim w gminie Kolin, położonym w odległości ok. 50 km na wschód od Pragi.
 

Archeolodzy badają na stanowisku pozostałości neolitycznej osady z ok. 5500 r. p.n.e., której pierwsze ślady odkryto w 2006 r.
 

Do najnowszych odkryć należy studnia, która była użytkowana około 7000 lat temu przez mieszkańców osady - poinformował kierujący pracami wykopaliskowymi na stanowisku archeolog Tomasz Chlup.
 

Studnia na stanowisku Velim jest jedną z zaledwie kilku studni z okresu wczesnego neolitu, jakie zostały dotychczas odkryte na obszarze Europy Środkowej.
 

Według archeologów, osada w Velim powstała w ok. 5500 r. p.n.e., a jej mieszkańcy byli jedną z pierwszych grup ludzi, prowadzących osiadły tryb życia na nizinach w pobliżu brzegów Łaby, na terenie dzisiejszych Czech.
 

Według Tomasza Chlupa, prace na stanowisku Velim umożliwiają archeologom badanie życia codziennego mieszkańców neolitycznej osady w czasach tzw. kultury ceramiki wstęgowej rytej.
 

Zdaniem naukowców osada istniała tylko przez kilka pokoleń, a jej mieszkańcy zbudowali tu dziewiętnaście tzw. długich domostw, wspartych na drewnianych słupach wkopanych w ziemię.
 

Doły po tych słupach przetrwały na stanowisku do czasów współczesnych, dzięki czemu archeolodzy mogli ustalić położenie poszczególnych domostw w osadzie.
 

Źródło: PAP