Szamanka zaprezentowała program “Błogosławieństwa Natury” podczas koncertu w mieście Ałdan w Jakucji. Występ uświetniał 85-tą rocznicę ułusu ałdańskiego.

To w jaki sposób potrafi naśladować głosy zwierząt zwróciło uwagę ludzi na całym świecie, a film pokazujący koncert przesyłają sobie internauci i tłumaczą amatorsko podpis by wyjaśnić sobie czym są syberyjscy szamani i szamanki.
 

Folklor szamański do dziś żywy jest wśród mieszkańców Syberii, ostatnio staje się także modny w innych regionach Rosji. Mircea Eliade analizując to zjawisko pisał, że prawdopodobnie jest to najstarsza forma religii. Wyraz "szaman" pochodzi z języka tunguskiego i oznacza osobę kroczącą pomiędzy światami. Szamani wprowadzają się w trans za pomocą muzyki, rytuałów lub środków psychoaktywnych by wejść do świata duchów. 
 

Źródło: Unanimous