- Pod mikroskopem stereoskopowym mogłem zobaczyć to, czego nie widać gołym okiem: że liść zbudowany jest z małych elementów, te zaś z jeszcze mniejszych, na które składają się jeszcze mniejsze – relacjonuje wrażenia po warsztatach 10 – letni Konrad, uczeń Szkoły Podstawowej w Klewiance, która jest jedną ze 100 szkół uczestniczących w programie „Edukacja – naturalnie! Akcja edukacyjna dla młodzieży szkolnej z obszarów Natura 2000 polski północno – wschodniej”.
Szkoła jest położona na granicy Bagien Biebrzańskich, które należą do obszarów naturowych z ramienia zarówno tzw. Dyrektywy Siedliskowej, jak i Dyrektywy Ptasiej. Oznacza to, że obszar ten jest wyjątkowo cenny w skali Europy pod względem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.
Szkoła zadeklarowała propagowanie ochrony przyrody wśród lokalnej społeczności oraz podejmowanie działań chroniących okoliczne lasy, dzięki czemu „załapała się” do projektu. Bezpłatnie otrzymała komplet scenariuszy zajęć o Naturze 2000 oraz mapy ścienne  Natura 2000 Polski północno – wschodniej. Zawiesi je w klasach lub na holu, by każdy przechodzący – uczeń, nauczyciel, czy rodzic – zobaczył, jak stąd blisko do obszaru Natura 2000.  A przy okazji – docenił ten dar.
A wiosną, również nieodpłatnie, 50 uczniów ze Szkoły w Klewiance pojedzie na całodniową wyprawę pod okiem przewodników na Biebrzańskie Bagna. -Będziemy tam obserwować żywe okazy roślin i zwierząt, a ja sprawdzę pod mikroskopem, jak zbudowana jest muszla! – planuje szczegóły wyjazdu Konrad.
Wszystkie działania są dla szkół nieodpłatne, bowiem są  finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Od początku ustalania granic sieci Natura 2000 w Polsce budzi ona wiele kontrowersji, które w większości wynikają  z braku zrozumienia bądź niewiedzy o istocie tej idei. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie zasobów, potrzeb, metod oraz korzyści z ochrony przyrody wśród społeczności lokalnych „naturowych” obszarów  woj. podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego i lubelskiego.

Więcej informacji oraz fotografie z warsztatów na stronie projektu www.naturalneedukacja.pl

Tekst: Barbara Kuprel-Poźniak - Koordynator Projektu