W czasie spotkania Minister zapowiedział, że kierowany przez niego resort przystąpi do rozpoczęcia procedury zatwierdzenia programu. Deklaracja ta pokazuje, że społeczny głos w tej sprawie został wysłuchany.

– Cieszymy się, że nasza kampania doprowadziła do wszczęcia procedury rozpatrywania programu ochronnego – mówi Katarzyna Pietrasik z WWF Polska. – Z naszej strony zadeklarowaliśmy gotowość pełnej współpracy w tym zakresie.

Czy ministerstwa poprą plan?

Proces zatwierdzania programu oznacza wyłożenie jego projektu do konsultacji wewnątrzresortowych oraz z innymi resortami, odpowiadającymi m.in. za zarządzanie przestrzenią, rybołówstwem i obronnością w polskiej strefie Morza Bałtyckiego.

Na oficjalne zapytanie ze strony WWF Polska wcześniej odpowiedziało tylko Ministerstwo Obrony Narodowej, które zadeklarowało wolę chronienia morświnów w ramach wykonywania swoich statutowych zadań na morzu. Inne ministerstwa, szczególnie kluczowe – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Infrastruktury i Rozwoju – jeszcze się w tej sprawie nie wypowiedziały.

To od stanowiska m.in. administracji tych ministerstw będzie zależał dalszy los nie tylko programu ochrony, ale i stanu populacji bałtyckich morświnów. Równie ważny będzie etap konsultacji społecznych, a w końcu i praktyczne działania prowadzące do ograniczania zagrożeń i wyeliminowania wysokiej śmiertelności tych zwierząt.

Pasywna ochrona morświna to za mało

– Nie zapewnimy skutecznej ochrony, bez zatwierdzenia programu ochrony morświna i konkretnych działań, które spowodują, że mniej morświnów będzie ginąć niż się rodzić – dodaje Pietrasik. – Od 1984 roku morświna chroni polskie prawo. To bardzo pasywna ochrona. Ponad 30 lat dowodzi, że nie wystarczyła, aby mieć pewność, że morświny w Bałtyku przetrwają. Dlatego morświny tak bardzo potrzebują przyjęcia skutecznego programu ich ochrony.

Tylko 450 morświnów w Bałtyku

WWF Polska przypomina też, że program ochrony morświna jest niezależny od planów dla obszarów morskich Natura 2000, i zatwierdzony wcześniej, usprawni tworzenie obligatoryjnych planów dla tych obszarów na morzu.
 
Morświn jest jedynym gatunkiem waleni stale występującym w Morzu Bałtyckim. Populacja tego bałtyckiego krewniaka delfina została oszacowana na około 450 osobników, a Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody uznała ją za krytycznie zagrożoną wyginięciem.