Eksperci i członkowie delegacji, badając sytuację osób LGBT+, rozmawiali o potencjalnych zagrożeniach z działaczami organizacji pozarządowych, samorządowcami, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, czy urzędnikami z ministerstwa rodziny. Rozmowy – z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa odbywające się on-line – trwały przez kilka dni. Na podstawie oficjalnych doniesień oraz przeprowadzonych dyskusji powstał raport alarmujący o łamaniu praw mniejszości seksualnych w Polsce. 

W raporcie misji Rady Europy wskazano, że „kluczową rolę w zapewnieniu obywatelom ich praw, a także w promowaniu dialogu i porozumienia odgrywają samorządy”. Szczególną uwagę zwrócono na tzw. „uchwały o wolności od ideologii LGBT”, które zostały przyjęte przez część samorządów.

"Dostrzegamy negatywny wpływ obecnej sytuacji w Polsce na życie członków tej społeczności (LGBT+ - przyp. red.), ich prawa i bezpieczeństwo" – napisano w raporcie.


Przeczytaj także: Holenderskie miasto zrywa przyjaźń z Puławami. „Strefy wolne od LGBT są nie do przyjęcia”


Pełen raport z prac delegacji ma być gotowy na początku 2021 roku. Rada Europy zajęła się łamaniem praw mniejszości seksualnych w Polsce na wniosek dwójki posłów: Hanny Gill-Piątek i Krzysztofa Śmiszka.

Uchwały o tzw. „strefach wolnych od LGBT” nie po raz pierwszy stały się tematem europejskiej debaty i zaniepokojenia. Już w lipcu Komisja Europejska zdecydowała o cofnięciu europejskich dotacji dla gmin, które przyjęły tego typu zapisy. Po tej zapowiedzi część samorządów próbowała wyjaśniać, że zapis nie uderza w mniejszości seksualne, ani nie uderza w jakiekolwiek osoby. 

"Orientacja seksualna stała się polaryzującą kwestią w polskim społeczeństwie; w coraz większym stopniu znajduje to również odzwierciedlenie w działaniach władz lokalnych i regionalnych, z których część przyjęła rezolucje i deklaracje dotyczące tzw. »ideologii LGBT«, a także karty rodziny" – napisano w raporcie cytowanym przez portal thegayuk.com.


Przeczytaj także: Tablice "Strefy wolne od LGBT" na Lubelszczyźnie. Bo właśnie tu uchwalono szokujące prawo


Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych to organ doradczy, reprezentujący władze lokalne i regionalne członków Rady Europy. Instytucja ta ma za zadanie zagwarantować rzeczywisty udział władz lokalnych i regionalnych w procesie jednoczenia Europy i pracach Rady Europy. Kongres prowadzi działania zmierzające do upowszechnienia demokracji lokalnej i regionalnej oraz wzmocnienia współpracy granicznej i międzyregionalnej.