Po odkryciu niekompletnego szkieletu w 2005 r. naukowcy wciąż nie byli pewni, czy znalezione kości to faktycznie szczątki wielkiego astronoma. Dopiero analiza porównawcza DNA rozwiała wątpliwości. Wielce pomocne okazało się dotarcie badaczy do księgi „Calendarium Romanum Magnum” Johannesa Stroefflera, znajdującej się w muzeum w Uppsali. Należała ona właśnie do Kopernika, a trafiła tam, jako łup wojenny po potopie szwedzkim. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji w Warszawie zajęło się nawet rekonstrukcją, na podstawie czaszki, twarzy wspaniałego uczonego i uznało, że była ona pociągła z lekko złamanym nosem i blizną pod okiem. Po latach badań ustalono także, że nasz wielki Rodak miał oczy niebieskie, a nie piwne, jak dotąd uważano, oraz bezpośrednio po śmierci stracił dwa przednie zęby.
19 stycznia, w 537 rocznicę urodzin astronoma, Toruń stał się miejscem doniosłych uroczystości. W katedrze toruńskiej, na jeden dzień zagościła, przywieziona z Olsztyna, trumna, zawierająca czaszkę i kości Mikołaja Kopernika. Z tej okazji, w kaplicy kopernikańskiej, w której niegdyś chrzczony był mały Mikołaj, odbyła się uroczysta msza, poprzedzona przejściem orszaku konduktowego i mowami powitalnymi. Również Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika uświetnił ten dzień nadzwyczajną sesją naukową, a w toruńskim muzeum jego imienia wystawiono po raz pierwszy oryginalne rękopisy wybitnego astronoma z roku 1518 i lat 20. XVI w., pochodzące z czasów, gdy pełnił on funkcję administratora zamku w Olsztynie. Wszystkie te uroczystości były uzasadnione, gdyż późniejszy uczony spędził w Toruniu pierwsze lata swojego życia, lata dzieciństwa i młodości. Dlatego Toruń funkcjonuje w powszechnym mniemaniu, jako miasto Kopernika. W maju szczątki światowej sławy uczonego powrócą do miejsca właściwego pochówku, czyli do Fromborka, gdzie zostaną powtórnie pochowane ze wszelkimi splendorami, należnymi tak wspaniałemu Polakowi. Warto również zaznaczyć, że wszystkim pracom naukowców towarzyszył Michał Jaszczakiewicz, który nakręcił film pt. „Tajemnica grobu Kopernika”, dokumentujący postęp badań i poszukiwań.

Teks: Agnieszka Budo