W krajach rozwijających się analfabetyzm sięga kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu procent społeczeństwa. Obecnie szacuje się, że aż 50% mieszkańców Afryki, 33% Azji i 15% Ameryki Łacińskiej to analfabeci.

Do takiego stanu rzeczy przyczyniają się m.in. nowe oraz już istniejące konflikty zbrojne, a także choroby. Na przykład w Afryce Subsaharyjskiej kryzys edukacyjny związany jest głównie ze stratami spowodowanymi przez AIDS. Choroba ta zdziesiątkowała kadrę nauczycielską, a to z kolei zmusiło dużą część dzieci do opuszczenia szkół. Znaczącym czynnikiem utrudniającym postępy w edukacji w krajach rozwijających się jest także szybki wzrost liczby ludności, co powoduje trudności w utrzymaniu efektywnego systemu szkolnictwa. Inne to: niski poziom inwestowania w sektor edukacji przez państwo i wzrastające koszty nauki.

Tymczasem zwiększenie dostępu do edukacji to dla krajów rozwijających się szansa na wyjście z ubóstwa. Dlatego Polska Akcja Humanitarna już od wielu lat realizuje projekty, których celem jest umożliwienie nauki dzieciom żyjącym w najbiedniejszych regionach świata poprzez m. in.: budowę i remont szkół, wyposażenie sal lekcyjnych oraz organizacje zajęć pozwalających zdobyć lub rozwinąć umiejętności zawodowe.

Na początku września ruszyła druga edycja kampanii społecznej  PAH „Akcja Edukacja”. Środki zebrane podczas jej trwania Polska Akcja Humanitarna przeznaczy na zapewnienie dostępu do edukacji dzieciom – ofiarom konfliktów zbrojnych.
PAH przekonuje do zaangażowania się w poprawę sytuacji osób, których
prawo do nauki jest łamane. Wystarczy:

•    Wysłać wiadomość o treści „POMOC” na numer: 7261 w sieci: Heya, Orange, Plus, Play, Era

•    Wpłacić dobrowolną kwotę na konto bankowe: 41 1060 0076 0000 3310 0016 1001

•    Kupić ołówek (cena 2 zł) dostępny w sklepiku internetowym www.sppah.org.pl  

Wszystkich chętnych do wsparcia kampanii zapraszamy do odwiedzenia strony: www.akcjaedukacyjna.pl Kampania będzie prowadzona do połowy października 2009 r.