Teraz również uczniowie mogą pomóc PAH budować studnie dla swoich koleżanek i kolegów w Sudanie Południowym. Z okazji 22 marca, czyli Światowego Dnia Wody zachęcamy szkoły do udziału w akcji „Studnia dla Południa”, dzięki której zapewnimy dostęp do wody pitnej 150 dzieciom uczącym się  w Du Cum.

Od 2006 roku PAH wspiera mieszkańców Sudanu Południowego w uzyskiwaniu dostępu do bezpiecznej wody pitnej i toalet. Pracuje z lokalnymi partnerami i instytucjami publicznymi, które znają potrzeby społeczności lokalnych. Ze środków przekazanych przez firmy, instytucje publiczne i osoby prywatne finansuje m. in. budowę studni, ujęć wodnych i toalet, szkolenia higieniczne i techniczne. W ten sposób PAH stara się zaspokajać potrzeby i chronić prawa mieszkańców Sudanu Południowego.

Biorąc udział w akcji „Studnia dla Południa” wspieracie budowę studni przy szkole podstawowej Du Cum w wiosce Pukaowo na przedmieściach miasta Bor. Mieszkańcy wybudowali tę szkołę dla swoich dzieci w 2009 roku. Obecnie w trzech klasach uczy się tam 150 uczniów (90 chłopców i 60 dziewczynek). W klasie przedszkolnej jest 30 dzieci, w pierwszej 50, w drugiej 70. Lekcje prowadzone są przez 4 nauczycieli. Szkoła nie ma dostępu do wody, dlatego z Waszą pomocą chcemy wybudować studnię dla jej uczniów. Koszt budowy tej studni to 45 tysięcy złotych.

Jak zorganizować akcję „Studnia dla Południa” w szkole?

1.    Zorganizujcie lekcje na temat prawa do wody i problemów związanych z dostępem do wody pitnej w Sudanie Południowym. Na stronie www.pah.org.pl znajdziecie gotowe materiały edukacyjne, które pomogą przeprowadzić taką lekcję.

2.    Przygotujcie akcję informacyjną w swojej szkole. W jej przeprowadzeniu przydatne będą plakaty i naklejki, które możecie zamówić na stronie internetowej PAH.

3.    Zorganizujcie w szkole zbiórkę pieniędzy i wpłaćcie dowolną kwotę na konto nr: 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem „Studnia dla Południa” lub zamówcie gadżety wodne

Akcja odbywa się w ramach Kampanii Wodnej PAH, trwa od 1 marca do 10 czerwca 2010 roku. Wszystkie wpłaty wniesione w tym okresie na konto 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem „Studnia dla Południa”, jak również zysk ze sprzedaży gadżetów wodnych przeznaczone zostaną na budowę studni dla szkoły Du Cum.