Cameron Randall i Daniel McNeil, główni autorzy omawianej pracy, jako jedni z pierwszych na świecie zwrócili uwagę, że silny strach odczuwany przez niektórych ludzi na myśl o leczeniu stomatologicznym może - oprócz czynników środowiskowych - zależeć także od genetyki. Ich zdaniem, w części przypadków dentofobia jest zapisana w genach i dziedziczona po rodzicach.
 

Swoje badanie przeprowadzili na grupie 1370 osób (827 stanowiły kobiety, 543 mężczyźni), w wieku od 11 do 74 lat. Dziedziczność i korelacje genetyczne szacowali za pomocą metod opartych na estymacji komponentów wariancyjnych.
 

Okazało się, że strach przed dentystą, którzy autorzy nazywają dentofobią, dziedziczony był w 30 proc. przypadków. Dla porównania: lęk przed bólem dziedziczony był po rodzicach w 34 proc. przypadków.
 

„Istnieje więc istotna korelacja genetyczna pomiędzy dentofobią a strachem przed odczuwaniem bólu. Sugeruje to, że oba te zjawiska są ze sobą genetycznie powiązane” - mówi Randall.
 

Zdaniem naukowca odkrycie to pozwoli lepiej zrozumieć naturę panicznego lęku przed wizytą u stomatologa, co może się przełożyć na ulepszenie standardów opieki dentystycznej.
 

„Najważniejszy wniosek z naszego badania jest taki, że to geny mogą predysponować do większej podatności na rozwój dentofobii, być może poprzez fakt, że niektóre osoby są z natury bardziej podatne na strach przed bólem” - podsumowuje autor badania.
 

Silny lęk przed dentystą jest stosunkowo częstym zjawiskiem. Szacuje się, że problem ten dotyczy 10-20 proc. amerykańskich dorosłych. Jego duże nasilenie może powodować opóźnienia lub nawet całkowitą rezygnację z leczenia stomatologicznego, co ma konsekwencje nie tylko dla zdrowia jamy ustnej, ale ogólnej kondycji człowieka.
 

„Mając świadomość, że dentofobia to nie tylko kaprys, ale coś, co jest w nas silnie zakorzenione, możemy starać się opracować nowe sposoby leczenia tego problematycznego schorzenia” - podsumowuje autor pracy. 
 

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie „Community Dentistry and Oral Epidemiology”.
 

Źródło: PAP