Przy wsparciu Swedish Postcode Lottery, National Geographic otwiera swój pierwszy regionalny fundusz w Sztokholmie. Rozpoczyna tym samym działalność na rzecz naukowców i badaczy z północnej Europy, którzy poszukują korzystnych rozwiązań dla naszej planety. Niektórzy są zdania, że ‘złota era’ odkrywców minęła. Ja z kolei uważam, że jesteśmy na początku najświetniejszej w historii ery badawczej - powiedział Terry Garcia, wiceprezes National Geographic ds. programów misyjnych. Jest jeszcze wciąż wiele do zbadania i odkrycia na naszej planecie. Globalny Fundusz Badawczy został stworzony w oparciu o 100-letnie doświadczenie National Geographic w finansowaniu projektów naukowych, badawczych i ochronnych za pośrednictwem grantów przyznawanych na określone cele. O granty mogą się ubiegać przedstawiciele następujących 14 krajów: Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Islandii, Irlandii, Łotwy, Litwy, Holandii, Norwegii, Polski, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Oceną zgłaszanych projektów zajmie się rada naukowa składająca się z wiodących naukowców z regionu Europy Północnej.   Misją Postcode Lottery jest gromadzenie funduszy dla organizacji pozarządowych oraz zwiększanie świadomości prowadzonych przez nie działań - powiedział Niclas Kjellström-Matseke, prezes Swedish Postcode Lottery. Wsparcie Globalnego Funduszu Badawczego National Geographic jest doskonałym sposobem wypełniania naszej misji. Na czele sztokholmskiego biura National Geographic stanie dyrektor wykonawczy Stefan Nerpin. Zespół pracujący w Sztokholmie będzie pierwszym punktem kontaktu dla starających się o granty, zainteresowanych programem oraz potencjalnych sponsorów. Ogromnie się cieszę, że mogę być częścią tego przedsięwzięcia i mam nadzieję, że to regionalne biuro National Geographic stanie się znaczącym dostawcą finansowania źródło finansowania dla naukowców i badaczy z północnej Europy - powiedział Nerpin. Naszym celem jest również znalezienie dodatkowych źródeł dochodów, tak abyśmy mogli kontynuować rozwój tego program i wspierać jak największą liczbę badaczy.                           Od 1890 roku, National Geographic finansuje granty we wszystkich zakątkach ziemi  — uzupełniając braki w wiedzy o świecie, przyczyniając się do dokonywania czasem spektakularnych odkryć o ogromnym znaczeniu dla ludzkości. Pod koniec 2011 roku, łączna liczba grantów National Geographic sięgnęła 10 000, a ich wartość 153 miliony dolarów. Większość grantów przyznawanych przez National Geographic finansuje badania z dziedziny antropologii, archeologii, biologii, geologii, geografii, oceanografii oraz paleontologii. Granty National Geographic umożliwiły dokonanie niezliczonych odkryć, które rzucają nowe światło na różnorodność i bogactwo naszej planety, a także pomagają w ich zachowaniu. Wyniki prac w terenie są udostępniane opinii publicznej na całym świecie poprzez różne kanały komunikacyjne National Geographic takie jak magazyny, audycje, Internet, wydarzenia specjalne, wystawy oraz platformy edukacyjne. Wśród osób, które otrzymały granty znajdują się badacz polarny Robert Peary; Hiram Bingham, odkrywca zaginionego miasta Inków Machu Picchu; antropolodzy Louis i Mary Leakey; prymatolog Jane Goodall; Robert Ballard, badacz świata podwodnego i odkrywca Titanica; antropolog Wade Davis; biolog oceaniczny Sylvia Earle; archeolog wysokogórski Johan Reinhard; oraz paleontolog Paul Sereno. Dodatkowe informacje na temat Globalnego Funduszu Badawczego oraz procedur aplikacyjnych, dostępne są na: www.nationalgeographic.com/gef/northerneurope/.