Inskrypcje pozostawione przez starożytnych budowniczych są zwięzłe – nadzorcy zapisywali niezbędne dla nich informacje potrzebne w procesie konstruowania świątyni; daty dzienne, nazwy brygad budowlanych, odpowiedzialnych za konkretny fragment budowy itp. Tradycja znakowania bloków budowlanych w starożytnym Egipcie sięga okresu Starego Państwa; inskrypcje tego typu znaleziono między innymi wewnątrz największej piramidy egipskiej, Cheopsa w Gizie. – Napisy wykonywano czerwoną farbą przy pomocy pędzli. Barwnikiem była zapewne ochra – informuje mgr Dawid F. Wieczorek, doktorant w Instytucie Archeologii UW, opracowujący opisywane inskrypcje.
– Wyróżniono dwa rodzaje napisów: mniejsze, malowane cienkim pędzelkiem, które wykonywano w związku z nadzorem prac konstrukcyjnych już bezpośrednio na placu budowy oraz większe, wykonywane jeszcze w kamieniołomie tuż po wykuciu bloku kamiennego, transportowanego następnie na miejsce przeznaczenia. Na podstawie tych napisów można odtworzyć organizację pracy starożytnych budowniczych. Są jednak rzadko spotykane, gdyż większość z nich uległa zniszczeniu w momencie, gdy artyści wykuwali płaskorzeźby ma ścianach świątyń. Tekst: Agnieszka Budo