Analiza sytuacji w Puntland dokonana przez Koordynatora Pomocy Humanitarnej PAH – Rafała Hechmanna wykazała, że fatalny stan infrastruktury wodnej (na 4 mln osób przypada jedynie 45 studni), spotęgowany przez największą od 60 lat suszę doprowadził do kryzysu żywnościowego, który pogłębia się z dnia na dzień. Puntland jest autonomicznym stanem Somalii. Małe opady i słaba jakość gleby uniemożliwiają w tym regionie rozwój rolnictwa. Produkcja żywności uzależniona jest od działalności pasterskiej:  hodowli kóz, owiec i wielbłądów. Brak dostępu do wody przełożył się bezpośrednio na sytuację żywnościową – drastycznie zmniejszył liczebność stad, zmusił ludzi do przeznaczania większości środków na zakup wody od prywatnych przedsiębiorców zamiast na gromadzenie żywności lub też do opuszczenia swoich domostw w poszukiwaniu pożywienia dla siebie oraz zwierząt. Polska Akcja Humanitarna, planując swoje działania współpracuje ściśle z lokalną społecznością. Zarówno według władz stanu Puntland (Ministerstwo Planowania i Współpracy Międzynarodowej), jak i innych aktorów pracujących w sektorze humanitarnym i rozwojowym najważniejszą potrzebą miejscowej ludności oraz przebywających w Puntland uchodźców jest dostęp do wody. Z danych PSAWEN (Puntland State Agency for Water Energy and Natural Resources – agenda odpowiedzialna za zasoby wodne stanu Puntland) wynika, iż w regionie pilnie potrzebnych jest co najmniej 50 studni głębinowych (o głębokości dochodzącej do 350 metrów). Absolutnym minimum humanitarnym określonym przez PSAWEN jest 26 studni. Każda z tych studni odmienia życie całych społeczności. Z tego względu PAH zdecydowała się przeznaczyć zebrane środki na budowę tzw. systemów wodnych, w których skład wchodzą studnie głębinowe oraz system dystrybucji (woda ze studni pompowana jest do zbiornika - wieży ciśnień, a potem metodą grawitacyjną trafia do kranów i poideł dla zwierząt). Dzięki tego typu infrastrukturze nawet 30 tys. osób skorzysta z jednej studni. Uchroni to Somalijczyków od przymusu ucieczki do obozów uchodźców w poszukiwaniu pożywienia i podstawowych środków do życia. Ponadto długofalowe inwestycje w sektor wodno-sanitarny przyczynią się do zapobiegania kolejnym kryzysom żywnościowym, które nawiedzają ten rejon świata.   Do tej pory fundacja zgromadziła 2,5 mln zł na działania w Somalii.
Apelujemy o dalsze wsparcie poprzez:
•    Wpłatę dowolnej kwoty na konto zbiórkowe BPH 30 1060 0076 0000 3310 0016 1199
•    Dołączenie do Klubu SOS PAH
•    Zakup wody i żywności na www.podarnik.gazeta.pl