Polskie rzeki są w większości rzekami naturalnymi i ciekawymi przyrodniczo, a kajakarze mogą obserwować piękno fauny i flory bez względu na porę roku. Przekonał się o tym Marek Kamiński, który przepłynął Wisłę dwukrotnie kajakiem – jesienią 2009 r. oraz zimą 2010 r. W swoim dzienniku pisał: Wisła zimą bardzo różni się od swojego letniego oblicza. Zimowe krajobrazy są niesamowite. Trudno powiedzieć, kiedy Wisła jest ładniejsza, czy latem czy zimą - jest zupełnie inna. Tak samo jest z innymi polskimi rzekami w tym Brdą, najczystszym w województwie kujawsko-pomorskim dopływem Wisły. Stanowi ona jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce. Przekonają się o tym uczestnicy zimowego spływu kajakowego, organizowanego przez Fundację Marka Kamińskiego 19-20 marca 2011. Spływ rozpocznie się w miejscowości Woziwoda i zakończy po ok. 40 km w Gostycynie, z noclegiem w Rudzkim Moście. Wodniacy mogą nocować albo w namiotach, albo na kwaterach. Szlak spływu przechodzi przez rezerwat "Dolina rzeki Brdy", utworzony w celu ochrony całego ekosystemu obejmującego krajobraz, roślinność oraz ostoje dzikich zwierząt. Znajduje się tam uroczysko „Piekiełko”, gdzie Brda płynie w głębokim wąwozie, nabiera górskiego charakteru z licznymi głazami i powalonymi drzewami w korycie. Rejon jest urokliwy, ale poziom trudności w tym miejscu może dojść do średniego.
Jednakże nawet niedoświadczeni kajakarze nie mają się o co martwić. Organizatorzy zapewniają profesjonalną opiekę instruktorską. Koszt uczestnictwa w zależności od liczby osób wyniesie 260-300 PLN.