Timgad leży w Algierii. Ruiny miasta znajdują się na północnych zboczach masywu górskiego Dżabal al-Auras, 200 km od wybrzeży Morza Śródziemnego. Układ na planie ośmiokąta i dwie prostopadłe drogi biegnące przez Timgad stanowią doskonały przykład typowego miasta antycznego Rzymu

Kto założył Timgad?

Miasto Timgad zostało założone przez cesarza Trajana w 100 roku n.e. Początkowo miała to być osada wojskowa dla rzymskich weteranów. Ostatecznie Timgad rozrósł się do dobrze prosperującego miasta, w którym stale mieszkało ok. 15 tys. ludzi. Początkowo miasto nosiło nazwę Marciana Traiana na cześć założyciela oraz jego siostry Ulpii Marciany. Z czasem nazwa miasta rozrosła się do Marciana Traiana Thamugadi. Ostatni człon jest lokalnego pochodzenia berberyjskiego i oznacza „wzgórza". 

Z czego słynął Timgad?

Pierwotny plan Timgad świetnie pokazuje, jak duże znaczenie w Cesarstwie Rzymskim przykładano zarówno do wojskowości, jak i rozwoju gospodarczego. Układ i architektura miasta to niezwykłe ówczesnego myślenia o urbanistyce. 

Miasto powstało od podstaw i zgodnie z powszechnym wówczas planem geometrycznym. Ulice Timgad przecinały się pod kątami prostymi, a w centrum zbudowano forum otoczone gmachami publicznymi. Wzniesiono m.in. teatr, bibliotekę, łaźnię publiczną i kilka świątyń. W mieście powstało również wiele prywatnych domów i sklepów, które zbudowano w charakterystycznym dla architektury rzymskiej stylu z centralnymi dziedzińcami i mozaikowymi podłogami. 

Timgad był ważnym ośrodkiem handlowym i słynął z produkcji oliwy z oliwek, zboża i tekstyliów. Było to również centrum wczesnego chrześcijaństwa w Afryce Północnej. Z miastem związanych było kilku wczesnochrześcijańskich męczenników.

TimgadMozaika z Timgad – rzymskiego miasta w Afryce Północnej. Fot. Dukas/Universal Images Group via Getty Image

Co się stało z Timgadem?

Timgad został opuszczony w VII wieku naszej ery. Prawdopodobnie wpłynęły na to 3 wydarzenia, które kształtowały dzieje regionu Morza Śródziemnego w ówczesnym czasie:

  • upadek Cesarstwa Rzymskiego,
  • najazdy arabskie,
  • klęski żywiołowe. 

Od 1982 roku ruiny Timgad są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Są również ważnym stanowiskiem archeologicznym, które pomaga zrozumieć życie codzienne i kulturę Rzymian w Afryce Północnej.

Jakie były najważniejsze rzymskie miasta w Afryce?

W następstwie podbojów Rzymianie założyli wiele osad w całej Afryce Północnej. Największe znaczenie z nich miały:

  1. Kartagina (dziś na terenie Tunezji). Kartagina została założona przez Fenicjan, ale stała się głównym miastem rzymskim po wojnach punickich w II wieku p.n.e.
  2. Aleksandria (dziś na terenie Egiptu). Aleksandria była ważnym ośrodkiem Państwa Egipskiego. Po przybyciu Rzymian i pod rządami Juliusza Cezara stała się znaczącym miastem Imperium.
  3. Timgad (dziś na terenie Algierii). Jedno z najważniejszych rzymskich miast w Afryce w schyłkowym okresie cesarstwa. 
  4. Leptis Magna (dziś na terenie Libii): Leptis Magna zostało założone w VII wieku p.n.e. przez Fenicjan. Od I wieku p.n.e. pod panowaniem rzymskim. 
  5. Volubilis (dziś na terenie Maroko). Volubilis zostało założone w III wieku p.n.e. jako fenicka placówka handlowa. W I wieku n.e. stało się głównym miastem rzymskim w regionie.

To tylko kilka przykładów z wielu miast w Afryce, które zostały założone lub rozwinięte przez Rzymian.

Jak zaplanować podróż do Timgad?

Przed podróżą należy sprawdzić wymagania wjazdowe dla obywateli polskich podróżujących do Algierii. Aby wjechać do kraju, potrzebujesz ważnego paszportu i wizy. Wizę można uzyskać w ambasadzie Algierii w Warszawie.

Algieria to duży kraj z wieloma atrakcjami do zobaczenia. Warto zdecydować, które miejsca chcesz odwiedzić i odpowiednio zaplanuj trasę. Na pewno warto poświęcić trochę czasu na odwiedzenie Algieru, Oranu, Tlemcen i wycieczkę na Saharę.

Przed wyjazdem warto zapamiętać kilka podstawowych zwrotów po arabsku lub francusku. Algieria jest krajem muzułmańskim z własną, unikatową kulturą i zwyczajami. Warto poznać lokalne zwyczaje, prawa i etykietę, aby uniknąć nieporozumień lub wykroczeń.

Z Polski nie ma bezpośrednich połączeń lotniczych z Algierem. Najłatwiej jest polecieć Lufthansą z przesiadką w jednym z niemieckich lotnisk. Podróż będzie trwała około 6 godzin. Ceny biletów zaczynają się od 900 zł w jedną stronę.