Rohingjowie to muzułmańska mniejszość etniczna, zamieszkująca birmański stan Arakan (Rakhine), położony na zachodzie kraju i graniczący z Bangladeszem. Ustępują liczebnie buddyjskim Arakańczykom, z którymi od kilku dekad pozostają we wrogich stosunkach. Na mocy przyjętej w 1982 roku ustawy o narodowościach, rząd Birmy oficjalnie nie uznaje Rohingjów za odrębną grupę. Stanowisko to podparł budzący kontrowersje i wątpliwy metodologicznie oficjalny spis 135 „narodów” Birmy, który ostatecznie wykluczył Rohingjów ze społeczeństwa.

Jako nieuznana grupa etniczna są traktowani przez rząd birmański jak nielegalni imigranci, a w konsekwencji na ziemi, którą zamieszkują od pokoleń, pozostają bezpaństwowcami. Prześladowania Rohingjów mają charakter systemowy, zaś ostatni exodus, w którym setki tysięcy Rohingjów uciekło z Birmy do Bangladeszu, jest powracającym akordem w toczącym się od czterech dekad dramacie.

W latach 2013-2018 miałem przywilej dokumentować życie tej społeczności w Bangladeszu i Birmie. Stąd powstał zapis dokumentalny, który dzisiaj można obejrzeć w kilkunastu zdjęciach w wielkim skrócie:

Tekst i zdjęcia: Marcin Zaborowski