Od 5 do 7 kwietnia potrwa tradycyjne chińskie święto zmarłych. Qingmingjie jest jednym z najważniejszych świąt w chińskim kalendarzu. Niektóre związane z Qingmingjie zwyczaje z pozoru przypominają znane w Polsce święto zmarłych. Na kilka dni przed uroczystością uprząta się groby, a w dniu święta na cmentarzu gromadzi się cała rodzina. Zapala się również ustawione przed grobem świeczki - zgodnie z tradycją robi to najstarszy członek rodziny. Chińskie wierzenia zakładają jednak, że zmarli wiodą po śmierci drugie życie. Tułające się dusze mają podobne potrzeby jak żywi ludzie, odczuwają więc pragnienie czy głód. Trudności życia pozagrobowego mogą zostać złagodzone dzięki odpowiednim rytuałom.Przy grobowcach umieszcza się więc miseczki z pokarmem. Następnie członkowie rodziny składają ukłony. Czynią to w hołdzie zmarłym, ale także interesownie – by uprosić zbłąkane dusze, aby nie prześladowały żywych.  Należy również zadbać o dobrobyt zmarłych. W tym celu pali się imitacje wartościowych przedmiotów. Płoną pieniądze - atrapy, modele samochodów, a ostatnio nawet… iPhone'y.