Platforma ornitho.pl ułatwia prowadzanie obserwacji, po raz pierwszy dane można wprowadzać także w terenie, na urządzeniach mobilnych. Aplikacja NaturaList jest już dostępna w sklepie Google. - Wiedza o tym, jak zmienia się liczebność ptasich populacji i gdzie występują zagrożone gatunki jest konieczna, aby móc je skutecznie chronić. Internetowa baza  umożliwi użytkownikom wprowadzanie i wyszukiwanie informacji o liczebności i rozmieszczeniu obserwowanych ptaków, a nam analizę tych danych – mówi Tomasz Chodkiewicz, koordynator projektu Monitoring Ptaków Polski z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Internetowe portale pod nazwą ornitho działają już w Niemczech, Francji, Włoszech, Szwajcarii oraz Austrii. W ciągu 4 lat funkcjonowania platformy w Niemczech zarejestrowało się na niej 12 tys. osób, zebrano 10 mln rekordów (obserwacji ptaków), a obserwacje są weryfikowane przez 350 koordynatorów regionalnych pracujących na zasadzie wolontariatu. Ideą systemu jest możliwość bezpłatnego korzystania przez wszystkie kraje członkowskie z pomysłów wdrożonych i sfinansowanych przez któregokolwiek z członków.  - Informacje o obserwacjach ptaków w Polsce  są rozproszone na listach dyskusyjnych, forach, stronach internetowych oraz portalach społecznościowych, co w praktyce uniemożliwia ich analizę. Utworzenie nowoczesnego i łatwego w obsłudze systemu pozwoli gromadzić te dane w jednym, ogólnopolskim portalu a dzięki wykorzystaniu jednolitej platformy systemowej, dane będą mogły być analizowane w kontekście analogicznych informacji pochodzących z innych państw – Niemiec, Francji, Austrii czy Szwajcarii. Dzięki temu Polska przestanie być białą plamą na mapie Europy pod względem gromadzenia i wykorzystywania przygodnych obserwacji ptaków – dodaje Tomasz Chodkiewicz z OTOP. Ptaki są codziennie obserwowane przez tysiące obserwatorów. Jest to przykład tzw. citizen science, czyli wartościowych danych naukowych pozyskanych dzięki nieodpłatnemu udziałowi tysięcy zaangażowanych wolontariuszy. Ogromna ilość danych gromadzonych za pośrednictwem tych systemów w połączeniu z bardzo szerokim pokryciem geograficznym pozwala na wykrycie i opis zjawisk umykających uwadze w standardowych projektach badawczych (np. szlaki migracyjne ptaków w Ameryce Północnej , czy wykorzystywanie wiatrów przez małe ptaki migrujące przez Amerykę Centralną i Południową).