W latach 2009 i 2010 przypadła 140. rocznica przyznania kobietom prawa wyborczego w Stanach Zjednoczonych. Wyoming przyjął pierwszą ustawę o prawie wyborczym kobiet 10 grudnia 1869 roku, a kobiety głosowały po raz pierwszy w 1870 roku. Prawo wyborcze w języku angielskim określane jest słowem 'suffrage'. Pochodzi ono od łacińskiego słowa 'suffragium', oznaczającego właśnie prawo do głosowania.

Kobiety w Stanach Zjednoczonych walczyły o prawo wyborcze od czasów prezydentury Andrew Jacksona, w latach dwudziestych XIX wieku. Przed wojną secesyjną zasady prawa wyborczego dawały kobietom ograniczone prawo do głosowania w kilku stanach. New Jersey pozwalało im głosować zanim w 1844 roku nastąpiło pozbawienie praw wyborczych kobiet na mocy stworzonej wtedy konstytucji tego stanu.

W 1869 roku Kongres uchwalił XV poprawkę do konstytucji Stanów Zjednoczonych, mającą wkrótce zostać ratyfikowaną, która gwarantowała powszechne prawo wyborcze dla mężczyzn. W poprawce tej nie było wzmianki o kobietach. Choć rząd federalny nie przyznał wówczas kobietom prawa do głosowania, poszczególne stany nadal mogły uchwalać różne rodzaje prawa wyborczego, w tym przyznawać je właśnie kobietom.

Budowa kolei a prawo wyborcze

W tym samym roku zakończono budowę kolei transkontynentalnej, łączącej linie kolejowe Union Pacific i Central Pacific. Może się wydawać, że nie ma to nic wspólnego z umożliwieniem kobietom głosowania, ale w rzeczywistości było to bardzo ważne.

Tysiące pracowników przybyło na amerykański zachód, aby pracować na kolei. W miarę wzrostu liczby ludności Kongres postanowił wydzielić część terenów w Dakocie, Idaho i Utah, aby stworzyć Terytorium Wyoming. W maju 1869 roku, w tym samym miesiącu, w którym Union Pacific Railroad zostało otwarte dla obywateli, prezydent Ulysses S. Grant mianował Johna A. Campbella nowym gubernatorem Terytorium Wyoming.

Pierwsze wybory w Terytorium Wyoming odbyły się we wrześniu 1869 r. William H. Bright, przewodniczący Rady Ustawodawczej Terytorium Wyoming, wprowadził ustawę o prawie wyborczym kobiet podczas pierwszej sesji rady. Projekt ten przeszedł przez demokratyczną legislaturę i został szybko podpisany przez republikańskiego gubernatora.

Ustawa brzmi:

Prawo wyborcze kobiet

Rozdział 31

Ustawa o przyznaniu Kobietom z Terytorium Wyoming prawa do głosowania oraz do piastowania urzędów.

Rada i Izba Reprezentantów Terytorium Wyoming uchwala co następuje:

Ust. 1. Każda kobieta w wieku dwudziestu jeden lat, zamieszkała w tym Terytorium, może w każdych wyborach, które odbędą się zgodnie z jego prawem, oddać swój głos. A jej prawa do czynnego głosowania i do sprawowania urzędu będą takie same na mocy praw wyborczych tego Terytorium, jak prawa wyborców.

Ust. 2. Akt ten wchodzi w życie i obowiązuje od i po jego uchwaleniu.

Zatwierdzony, 10 grudnia 1869 roku.

Wyoming: kobiety domagają się praw

Młodsze stany i terytoria, takie jak Wyoming, były bardziej skłonne do tego, by rozważyć nowe pomysły na to, kto może legalnie głosować. Mimo to, ludzie byli trochę zaskoczeni. Wyoming uchwaliło pierwsze prawo wyborcze dla kobiet w Stanach Zjednoczonych, praktycznie bez jakichkolwiek dyskusji czy kontrowersji.

Było kilka powodów, dla których ustawa ta została uchwalona tak szybko. Historyk C.G. Coutant napisał: "Pewien mężczyzna powiedział mi, że uważa to za słuszne i sprawiedliwe, by dać kobietom prawo do głosowania. Inny mężczyzna powiedział, że uważa, iż będzie to dobra reklama dla Terytorium. Jeszcze inny powiedział, że głosował, by zadowolić kogoś innego, i tak dalej".