Odkrycia dokonano na stanowisku Gebel el-Silsila, położonym nad Nilem w prowincji gubernatorskiej Asuan, w odległości 65 kilometrów na północ od miasta Asuan – stolicy prowincji.
 

Stanowisko Gebel el-Silsila jest znane z licznych kaplic i świątyń, wykutych w nadbrzeżnych skałach, a także z powodu lokalizacji starożytnego kamieniołomu, w którym od czasów Średniego Państwa (ok. 2050-1760 r. p.n.e.) do okresu rzymskiego (30 r. p.n.e. – 395 r. n.e.) wydobywano piaskowiec jako budulec.
 

Jak poinformowała archeolog Maria Nilsson z Uniwersytetu w Lund w Szwecji, kierująca projektem naukowym pod nazwą „Gebel el-Silsila Survey Project”, naukowcy odkryli na stanowisku ponad 40 grobowców, z których wiele znajduje się w złym stanie z powodu wielokrotnego zalania ich wodami Nilu.
 

Grobowce pochodzą z okresu Nowego Państwa (ok. 1550-1070 r. p.n.e.), a cmentarz powstał w czasach panowania XVIII Dynastii (1550-1298 r. p.n.e.), kiedy w Egipcie zmieniono główny surowiec budowlany ze skały wapiennej na piaskowiec, dzięki czemu kamieniołom Gebel el-Silsila zyskał na znaczeniu.
 

Według Nilsson brak zdobień i inskrypcji na wewnętrznych ścianach w wykutych w skale grobowcach uniemożliwia identyfikację osób w nich pochowanych, ale rozmiary i kształty budowli wskazują, że nie byli to robotnicy z kamieniołomów, lecz osoby o nieco wyższej pozycji społecznej.
 

Naukowcy przypuszczają, że odkryte kości należące do mężczyzn, kobiet i dzieci w różnym wieku to szczątki rodzin urzędników średniego szczebla, gdyż urzędnicy o najwyższej randze, nawet jeśli pracowali w Gebel el-Silsila, po śmierci mogli być pochowani w Tebach (dzisiejszy Luksor).
 

Badanie szczątków i artefaktów z odkrytych grobowców w Gebel el-Silsila nie będzie prostym zadaniem, gdyż przedmioty ofiarne i szczątki ludzkie zostały zmieszane podczas zalania przez wodę.
 

Źródło: PAP

________________________________________

Właśnie trwa 10. edycja konkursu TRAVELERY. To najbardziej prestiżowe nagrody podróżnicze. Zagłosuj na "Podróż roku" i poznaj nominowanych w kategroii "Podróżników Online":