W ostatnich dniach zakończyły się międzynarodowe prace terenowe przeprowadzane na Spitsbergenie i związane właśnie z wyżej wymienionym zjawiskiem.
W pracach udział wzięło 11 pracowników i studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy badali m.in. reakcje ekosystemu morskiego i lądowego na zmiany klimatyczne na Arktyce.
W trwających ponad pięć tygodni badaniach, oprócz naszych przedstawicieli z Gdańska, uczestniczyli także naukowcy z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Norwegian Polar Institute, Norwegian Institute for Water Research, University Centre in Svalbard.

Tekst: Agnieszka Budo