Sytuacja ogólna

Łącznie na granicach z Tunezją i Egiptem pozostaje około 8,840 osób w tym 7,340 na granicy tunezyjskiej i 1,500 na granicy egipskiej. Codziennie granicę przekracza około 2,000 osób z czego około 50 procent stanowią Libijczycy. W szczególnie ciężkiej sytuacji są przebywający na granicy obywatele Czadu. Z uwagi na to, że są kojarzeni jako najemnicy libijskiego przywódcy, są izolowani od reszty uchodźców. Zresztą to właśnie strach przed odwetem ze strony rebeliantów jest również jednym z powodów ucieczki tych ludzi z Libii. Na granicy odbywają się spotkania koordynacyjne organizacji monitorujących sytuację lub przeprowadzających rekonesans. Ostatnie spotkanie także z udziałem PAH odbyło się 22 marca. Brały w nim również udział min: IOM, UNHCR, WHO, ECHO, UNICEF, ACF, Solidarities International, CRS. Ze względu na utrudnioną komunikację z Libią (odcięty Internet, brak możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z zewnątrz) niewiele wiadomo o sytuacji wewnątrz kraju. Informacje takie pochodzą głownie z relacji ludzi przybywających z Libii na granicę. Po wprowadzeniu strefy zakazu lotów sytuacja bezpieczeństwa pomiędzy granicą i Benghazi zdecydowanie poprawiła się. Wiele organizacji, w tym MSF, ACTED  i IMC (Interational Medical Corps) wznowiły niektóre działania na tym terenie.

Sytuacja humanitarna

Sytuacja humanitarna na granicy w Salum wydaje się stabilna, widocznych jest coraz więcej organizacji. Na bieżąco dystrybuowana jest żywność (suchy prowiant) i woda. Po żywność ustawiają się długie kolejki. PAH jest wciąż jedyną organizacją dostarczającą specyficzne artykuły dla dzieci i kobiet. Na granicy znajduje się 12 mobilnych klinik Ministerstwa Zdrowia tworzących coś na kształt mobilnego szpitala/przychodni oraz 24 toalety z umywalkami. Toalety nie są zatłoczone i są utrzymywane w czystości, większość uchodźców z nich jednak nie korzysta, załatwiając swoje potrzeby na zewnątrz. Rodziny ulokowane są w hali terminala granicznego, mają osobne toalety, UNICEF zapewnia animacyjne zajęcia dla najmłodszych. Niepokojące są doniesienia z Libii. Przedstawiciel libijskiego oddziału WHO uczestniczący w spotkaniu koordynacyjnym oraz przedstawiciele Libijskiego Czerwonego Półksiężyca informowali o zapotrzebowaniu na leki i środki opatrunkowe (patrz: Działania PAH). Brakuje także personelu medycznego, głownie pielęgniarek. Wiele pielęgniarek pochodziło spoza Libii i opuściły kraj w momencie wybuchu konfliktu. Pomoc dla Libii organizują również sami Egipcjanie. W Matra Matruh i innych częściach Egiptu miejscowa ludność organizuje się w grupy wsparcia i transportuje do Libii żywność i inne artykuły.

Działania PAH

Przebywający od ponad dwóch tygodni na granicy egipsko-libijskiej wysłannik PAH dostarczył dwa transporty pomocy humanitarnej o wartości ok. 2500 USD z brakującymi artykułami dla kobiet i dzieci. Ponadto zakupiliśmy i zorganizowaliśmy transport najpotrzebniejszych leków, które następnie pracownicy Libijskiego Czerwonego Półksiężyca przewieźli do miasta Derna na północny-wschód od Benghazi.  Leki zostały zakupione w Marsa Matruh, a cała operacja została przeprowadzona zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Zdrowia w sprawie darowizn leków (Guidelines On Drug Donations, WHO). Na prośbę pracowników LCP oprócz leków w skład przekazanej pomocy weszły również odżywki dla dzieci oraz artykuły medyczne (bandaże, pielucho majtki dla dorosłych). Ogólna wartość przekazanych darów to około 12 tys. złotych. Dalsze działania polegały na zorganizowaniu kolejnego transportu z lekami, który został dostarczony przez wysłannika PAH do miasta Derna. PAH apeluje o pomoc dla ofiar konfliktu w Libii: •    Wpłaty na konto zbiórki publicznej na nr BPH 57 1060 0076 0000 3310 0018 7388 (Polska Akcja Humanitarna, ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa) •    Zakup zestawów pomocy dla ofiar kryzysu na www.podarnik.pl: XL – 50 zł i XXL – 100 zł •    Dołączenie do Klubu PAH SOS – informacje na stronie www.pah.org.pl