Średniowieczna osada została wybudowana w 1325 roku, jednak według XIV-wiecznych kronik przetrwała tylko 30 lat. Kataklizm spowodowany najazdem wojsk litewskich księcia Klejsuta przyniósł zniszczenia, jednak pozostałości grodziska zostały zachowane w niemal niezmienionej formie.

Wykopaliska prowadzone są przez polskich i niemieckich archeologów pod kierownictwem dr Arkadiusza Koperkiewicza z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Felixa Biermanna z Uniwersytetu w Getyndze. Badacze odkryli, że osada ówcześnie była zamieszkiwana przez Ślązaków. W trakcie poszukiwań wykorzystane zostały najnowsze technologie. Zdjęcia lotnicze pozwoliły ustalić lokalizację terenu dzięki interpretacji zniekształceń. W centralnej części grodziska znajduje się budynek, który mógł być kościołem bądź ratuszem. Pozostałe zabudowania były wykonane z drewna oraz gliny, fundamenty piwnic zbudowano z kamienia.

Rozplanowanie przestrzeni charakteryzuje się systematycznością wykonania. Wszystkie budynki mają wymiary 4m x 4m u podstawy, nawet wejścia do piwnic znajdują się w tym samym miejscu. Ponadto zostały odnalezione również ozdoby wykonane z brązu, ceramika, kłódka, gotycki klucz czy sprzączki do pasków. Najistotniejsze były jednak odnalezione monety, które pozwoliły dokładnie ustalić wiek osady.

Niewykluczone jest, że Warmińskie Pompeje staną się w przyszłości nową atrakcją turystyczną Warmii i Mazur. Pewne jest natomiast, że już teraz jest to wielkie odkrycie archeologiczne zarówno w skali regionu, jak i całej Polski.