Na początku XX wieku Józef Piłsudski, Ignacy Mościcki, Tomasz Arciszewski i inni chwytają za broń, konstruują bomby, organizują zamachy, które dziś bez wahania nazwalibyśmy terrorystycznymi. W samym tylko 1906 roku Polacy dokonują ponad 1200 aktów terrorystycznych: zabójstw, napadów na pociągi, zamachów bombowych. Ich celem nie jest jednak przewrót, a jedynie sianie zamętu w szeregach zaborcy. Kim więc są? Patriotami, bojownikami o wolność czy właśnie terrorystami? – pyta Wojciech Lada w imponującym opracowaniu na temat zapomnianego rozdziału historii Polski. Posiłkując się potężnym materiałem faktograficznym, ukazuje ewolucje nieudolnych bojówek w prężne organizacje terrorystyczne, przez które przewinęły się rzesze późniejszych budowniczych wolnej Polski. Książka Lady to zaskakujący kawałek historii, który nie mieści się w kanonie szkolnym.

"Polscy terroryści" ukazali się nakładem wydawnictwa Znak.