Wynalazek o nazwie BrainNet działa jako kombinacja elektroencefalografów (EEG), które wychwytują elektryczne impulsy podczas aktywności mózgu, oraz przezczaszkową stymulację magnetyczną (TMS), gdzie neurony stymuluje się z pomocą pól magnetycznymi. Twórcy przekonują, że w przyszłości może on zostać wykorzystany do komunikacji międzymózgowej poprzez sieć. 

Komunikacja to jednak nie wszystko. BrainNet może być także cenny w poznawaniu niezbadanych dotąd funkcji mózgu. 

Opisany przez zespół z Carnegie Mellon University oraz Uniwersytetu Waszyngtońskiego eksperyment polegał na rozegraniu przez trzy osoby wspólnej gry w Tetris – popularną grę o spadających cegiełkach. Badani decydowali czy dany klocek powinien się obrócić czy nie. 

Żeby ro zrobić byli poproszeni o patrzenie w migające diody LED po obu stronach ekranu – jedna dioda o częstotliwości migania 15 Hz, druga 17 Hz. Każda z nich wywoływała inną reakcję w mózgu, którą wychwytuje EEG. 

Następnie wybory były przesyłane do „słuchawki” przez czepek TMS, który mógł tworzyć w w umyśle odbiorcy błyski fantomowe – fosfeny. Odbiorca nie mógł widzieć pola gry, ale mógł obrócić klocek gdy odebrał sygnał świetlny od innej osoby. Test wykonano na pięciu zróżnicowanych grupach osób z wynikiem dokładności 81,25%. To bardzo obiecujące jak na pierwszą próbę. 

Żeby skomplikować zadanie (i uczynić je jeszcze ciekawszym) wysyłający sygnały mogli dodać drugi komunikat sprawdzając tym samym czy odbiorca wybrał właściwie. Odbiorcy mogli także wykryć, który z nadawców jest najbardziej wiarygodny, tylko na podstawie analizy przesyłanych komunikatów.  


Obecny system może przesyłać informacje w postaci pojedynczych błysków, a więc bitów. Naukowcy już zaczynają starać się stworzyć rozszerzoną wersję, która pozwoli na przesyłanie skomplikowanych komunikatów. Ta sama grupa już wcześniej chwaliła się udanym połączeniem między dwoma mózgami. Uczestnicy badania grali w 20 pytań. Także tutaj wykorzystano fosfeny jako metodę przekazywania odpowiedzi „tak” oraz „nie”. 

- Nasze wyniki przybliżają możliwość stworzenia interface'ów umożliwiających komunikację mózg-mózg, a to pozwoli na grupowe rozwiązywanie problemów przez „społecznościową sieć połączonych umysłów” - piszą w podsumowaniu badań naukowcy. 

Czekamy na więcej!