Właśnie zakończyła się rekrutacja do projektu, w wyniku której wyłonionych zostało 140 szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich. Już w kwietniu pierwsze grupy wyjadą na zielone szkoły do pobliskich parków narodowych. Oprócz tropienia śladów zwierząt, rozpoznawania gatunków roślin, uczniowie będą mieli okazję także do rozwijania swoich talentów fotograficznych i redaktorskich.

Na zakończenie projektu odbędzie się konkurs międzyszkolny.

– Zainteresowanie projektem „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” było ogromne, zarówno ze strony szkół podstawowych, jak i gimnazjów. Finalnie do projektu zgłosiło się ponad 800 gmin – mówi Marek Zagórski, Prezes Zarządu Fundacji EFRWP. – Warto uświadamiać młodych ludzi, że niezwykłe, urokliwe miejsca mają na wyciągnięcie ręki. Dzięki udziałowi w projekcie „Misja Przyroda…” będą mieli okazję odwiedzić park narodowy i poznać jego bogactwo przyrodnicze – dodaje.

Przed rozpoczęciem zajęć, nauczyciele-koordynatorzy projektu oraz pracownicy dydaktyczni parków narodowych odbędą szkolenie metodyczne, podczas którego zapoznają się z założeniami projektu oraz zakresem zajęć. Pierwsze szkolenie – dla nauczycieli ze szkół podstawowych – odbędzie się w dniach 13–15 marca br.

Wyjazdy na zielone szkoły w ramach projektu odbędą się w okresie od kwietnia do czerwca dla szkół podstawowych oraz od września do listopada dla gimnazjów.

Szczegółowe informacje projektu można znaleźć na stronie www.efrwp.pl.