easyJet, we współpracy z firmą badawczą TNS, sprawdziła jak podróżują Europejczycy i jak zmienił się model podróżowania na przestrzeni ostatnich 20 lat.
 
−        Przeprowadzone badania wskazują, że ponad połowa dzieci w Europie wyjeżdża za granicę jeszcze przed ukończeniem dziesiątego roku życia.

−        Dla porównania, 60% ich rodziców i opiekunów nie podróżowało za granicę przed ukończeniem wspomnianego wieku, a pokolenie wstecz, czyli ich dziadkowie w ponad 70% przypadków nie mieli takiej możliwości.

−        Wyniki przeprowadzonego badania pokazują dynamiczne zmiany w trendach turystycznych w ciągu ostatnich 20 lat i pokazują dzisiejszy wizerunek turysty.

easyJet, największa brytyjska linia lotnicza, wspólnie z firmą badawczą TNS postanowiły sprawdzić w jaki sposób podróżują obecnie turyści. Badania wykazały, że na świecie pojawiła się nowa grupa często podróżujących osób – europejskie dzieci zwane też obieżyświatami (ang. glob trotters).

Badania wykazały, że europejskie dzieci zaczynają podróżować i poznawać różnorodne kultury znacznie wcześniej, niż ich rodzice czy dziadkowie. Ponad 56,5% dzieci wyjechało poza granice swojego rodzimego kraju przed ukończeniem dziesięciu lat, podczas gdy taką możliwość miało tylko 38% ich rodziców i opiekunów oraz 26% dziadków. Oprócz wspomnianych kwestii sprawdzono również jak częste są wyjazdy zagraniczne tej grupy wiekowej. 35% badanych wskazało, że ich dzieci były za granicą 4 razy przed ukończeniem 10 roku życia, a kolejne 10% badanych wyliczyło do 6 wyjazdów zagranicznych.

Zebrane dane pokazują zmiany jakie zaszły w turystyce na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat – podróżujemy coraz więcej, częściej, a konkurencyjne ceny przewoźników sprawiają, że podróżowanie staje się dla nas łatwiejsze i bardziej osiągalne.

„Po przeanalizowaniu wyników przeprowadzonych badań, postanowiliśmy skierować naszą najnowszą kampanię reklamową do grupy osób, które podróżują od najmłodszych lat, między innymi dzięki bogatej ofercie niskokosztowych przewoźników i łatwemu dostępowi do przewozów lotniczych. Ponadto, dane wskazują, że pozytywny wpływ na rozwój ww. trendu ma demokratyzacja rynku podróży w wyniku czego obserwujemy pojawienie się nowej grupy podróżnych – młodych obieżyświatów – powiedziała Verena Keimer, Marketing Manager, Polska, Niemcy, kraje nadbałtyckie, Czechy oraz kraje skandynawskie.
 
- Badania easyJet wskazują, że na przestrzeni ostatnich 18 lat, wraz z rozwojem linii lotniczych, pojawiła się w Europie nowa grupa podróżujących. Są to osoby, które od najmłodszych lat podróżują i poznają różnorodne europejskie kultury. Takiej możliwości nie mieli ani ich rodzice, ani dziadkowie. Ukształtowani tymi doświadczeniami, młodzi europejczycy odbierają podróżowanie jako coś prostego i niedrogiego, a faktorem decyzyjnym często bywa proste pytanie „Dlaczego nie? – "Dlaczego nie zorganizować wieczoru kawalerskiego w Pradze?" lub „Dlaczego by nie pojechać na południe Francji, aby zobaczyć najnowszą premierę czy też wyścig?”. O ile same decyzje są czystym impulsem, to powstawanie tego mechanizmu było cichą rewolucją” – powiedział Peter York, dziennikarz, autor i komentator zjawisk kulturowych.
 
W badaniu przeprowadzonym przez easyJet we współpracy z TNS Omnibus w sierpniu 2013, wzięło udział 5 254 europejczyków.