Pokazany na fotografii mnich był przez wiele lat przewodnikiem po katakumbach. To zdjęcie nigdy nie zostało opublikowane w naszym magazynie, ale inne, bardzo podobne, ukazało się w numerze National Geographic z września 1924 r. z podpisem, że każda mumia ma swoją kartę identyfikacyjną. Tradycja wycieczek do krypty przetrwała i dziś przychody z biletów wstępu do podziemnego cmentarzyska oraz ze sprzedaży pocztówek i książek zasilają konto kapucynów. Część tych dochodów mnisi przeznaczają na pomoc potrzebującym.