To fascynująca podróż dookoła świata, którą odbyli dwaj wielcy Polacy, światowej sławy podróżnicy i odkrywcy - Jan Reinhold i Jerzy Adam Forsterowie towarzyszący kapitanowi Jamesowi Cookowi w jego drugiej podróży odkrywczo-badawczej. Wystawa przybliża historię wybitnego rodu Forsterów, który przybył do Rzeczypospolitej w XVII w. i osiedlił się w Tczewie na przełomie XVII i XVIII w. Urodzony i wychowany w Tczewie Jan Reinhold Forster i jego syn Jerzy Adam swoimi odkryciami znacząco wpłynęli na rozwój świata nauki. Niestety, choć świat pamięta i docenia ich działalność, Polska zapomniała o swoich wielkich rodakach. Fabryka Sztuk zaprasza na tę wyjątkową wystawę. Sceny rodzajowe zarówno z życia Forsterów, jak i ludów przez nich odkrywanych pozwolą wczuć się w klimat epoki oraz fascynujących podróży odkrywczych. Odwzorowany został nawet fragment żaglowca HMS Resolution, na którym odbyła się podróż Forsterów i Cooka. Ekspozycję wzbogacają oryginalne eksponaty i nowoczesne techniki multimedialne. Interaktywna podłoga i globus oraz stanowiska komputerowe z grą edukacyjną dla dzieci i młodzieży stanowią dodatkową atrakcję.

Patronat nad wystawą objęli: Bogdan Borusewicz – Marszałek Rzeczypospolitej Polskiej, Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Mirosław Pobłocki – Prezydent Miasta Tczewa, Józef Puczyński – Starosta Tczewski. Patronatem medialnym wystawę objęli: National Geographic Polska, Radio Gdańsk, TV TeTka, Panorama Miasta, Radio Głos, Dziennik Bałtycki, Gazeta Tczewska, portale internetowe www.tcz.pl, www.tczew.pl, www.portalpomorza.pl, www.naszemiasto.pl.

 

Wystawa czynna jest do końca 2014r.

Fabryka Sztuk zaprasza

Tczew, ul. 30 Stycznia 4

Tel. 58 530 44 81

fabryka@fabrykasztuk.tczew.pl

www.fabrykasztuk.tczew.pl