Ostatni wspólny przodek szympansów, nazywany „Adamem”, żył ok. miliona lat temu – ustalono na podstawie badań genetycznych. Przeprowadził je zespół pod kierunkiem naukowców z University of Leicester (W. Brytania).
 

Badacze zsekwencjonowali część DNA z chromosomu Y, przekazywanego po linii męskiej, z ojca na syna. Zakres dotyczył nie tylko szympansów, ale również bonobo, goryli i orangutanów. Analizowano również tzw. mitochondrialne DNA, przekazywane wyłącznie po linii żeńskiej, z matki na córkę.
 

Pozwoliło to stworzenie drzew genealogicznych gatunków i porównywania ich ze sobą. Na podstawie analiz porównawczych naukowcy oszacowali czas, kiedy żył przodek szympansów.
 

„Przodek drzewa rodzinnego w obrębie męskiego chromosomu Y nazywany jest czasami Y-chromosomalnym Adamem” - wyjaśnia dr Pille Hallast z University of Leicester. Jak dodaje, naukowcy mogą porównać, kiedy żyli owi „Adamowie” w przypadku poszczególnych gatunków.
 

A co z ludźmi?
 

Ludzki Adam żył ok. 200 tys. lat temu, natomiast Adam-goryl – ok. 100 tys. lat temu. W przypadku goryli wiek zaledwie 100 tys. lat świadczy o tym, że rozmnażanie się było zastrzeżone w grupie dla dominującego samca alfa. W przypadku zaś szympansów odległy wiek miliona lat jest dowodem na odmienny wzorzec – braku takich ograniczeń.
 

Jak dodaje kierownik projektu, prof. Mark Jobling z University of Leicester może to świadczyć, że również ludzie w długim okresie swoich dziejów żyli w systemach poligamicznych, gdzie ograniczona grupa mężczyzn miała dostęp do większości kobiet.  
 

Źródło: PAP