Dokładnie w rok później konstruktor Adam Bratkowski przy wsparciu dwóch lwowskich aptekarzy, Miklosha i Zeha, po wielu próbach z lampami olejnymi, stworzył prototyp lampy naftowej. Wykonano ją z blachy, która miała kształt cylindrycznego walca służącego za zbiornik na naftę. Jej górną część wyposażono w przezroczyste okienka z miki. Aby zapewnić dostęp powietrza do płomienia, rura zaopatrzona była w dwa otwory, u góry i u dołu płomienia. Knotem lampy był palnik zanurzony w zbiorniku z naftą. Dzięki fenomenalnej lampie naftowej już 31 lipca 1853 r. można było oświetlić salę operacyjną lwowskiego szpitala. Tym sposobem po raz pierwszy przeprowadzono udaną nocną operację.

Tekst: Agnieszka Budo