Do ogólnopolskiego procesu rekrutacji zaproszeni są wszyscy, którzy gotowi są do wyruszenia z pomocą medyczną w ciągu 24 godzin w dowolne miejsce na świecie, dotknięte klęską żywiołową bądź innym kryzysem humanitarnym. Zespół Ratunkowy PCPM jest grupą doświadczonego personelu medycznego, strażaków oraz ratowników GOPR. Został stworzony z myślą o niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, takich jak trzęsienia ziemi lub huragany. Zespół składa się z ponad 50 ratowników medycznych i lekarzy, z których wielu ma doświadczenie w pracy w krajach Afryki i Azji. Zespół Ratowników do tej pory niósł pomoc m.in. w Sudanie Południowym, Gruzji, na Ukrainie, w Bośni i Hercegowinie oraz w Libanie i w Nepalu. Rekrutacja trwa do 12 września. Terenowy test sprawdzający odbędzie się 2-4 października. Więcej szczegółów na www.pcpm.org.pl oraz profilach społecznościowych Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.