21 marca 2013 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w Belwederze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką spotka się z uczestnikami akcji pomocy ofiarom wojny w Syrii: sygnatariuszami apelu, darczyńcami, pracownikami Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) oraz członkami klubu PAH SOS Podczas wydarzenia Prezydent podziękuje darczyńcom, dzięki którym Syryjczycy otrzymali niezbędne do przeżycia artykuły, a także zaapeluje o solidarne włączanie się do dalszej pomocy.

Dzięki współpracy PAH i Ministerstwa Obrony Narodowej, a także wsparciu Kancelarii Prezydenta RP 11 marca br. do Turcji dotarł wojskowy samolot z zebranymi od darczyńców ośmioma tonami artykułów pierwszej potrzeby. Są to między innymi artykuły medyczne, koce, środki higieny osobistej i środki czystości. Ponadto fundacja zakupiła w Turcji dodatkowe środki medyczne.

Artykuły zostały już rozdystrybuowane wśród najbardziej potrzebujących, czyli uchodźców wewnętrznych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i przebywają w dystryktach Idlib i Hama (północno-zachodnia Syria). PAH przekazała 650 rodzinom pakiety pomocowe, a do 5 szpitali i 4 punktów medycznych dostarczyła niezbędne środki medyczne i higieniczne. Do rejonów, gdzie pracuje PAH, nie dotarła jeszcze żadna inna pomoc.

Ze względu na fakt, że potrzeby ofiar cywilnych konfliktu nadal są ogromne, goście zgromadzeni w Belwederze będą chcieli raz jeszcze zaapelować do polskiego społeczeństwa o włączenie się w działania na rzecz ratowania życia Syryjczyków.

Gościem Pary Prezydenckiej będzie m.in. szefowa PAH – Janina Ochojska, która na wstępie opowie o obecnej sytuacji humanitarnej w Syrii oraz przedstawi dotychczasowe i planowane działania fundacji w zakresie niesienia pomocy ofiarom cywilnym konfliktu.

Podczas spotkania głos zabierze jeden z sygnatariuszy „Apelu o pomoc dla ofiar konfliktu w Syrii”. W imieniu członków Klubu PAH SOS, którzy regularnie wspierają akcje pomocowe PAH,  wypowiedzą się Martyna Wojciechowska oraz Anna Maria Jopek.