Raport przygotowany przez 80 ekspertów liczy 2000 stron. Wnioski dotyczące powiązania zniszczeń infrastruktury ze zmianami klimatu zostały oparte na najnowszych badaniach.
 

Według raportu powodzie mogą spowodować zniszczenie mostów – a wraz z nimi również sieci elektrycznej, gazowej i informatycznej. Zwrócono również uwagę na degradację najżyźniejszych gleb i zwiększenie liczby zgonów wśród osób starszych z powodu wysokich temperatur (aż do 7000 w 2050 r.).
 

Jak donosi komitet, Wielka Brytania nie jest przygotowana na konsekwencje zmian klimatycznych. Jeżeli rząd nie dotrzyma obietnic o zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji – w lecie w Londynie - w ramach najgorszego scenariusza - może dojść do temperatur na poziomie 48 st. C.
 

„Może tu wystąpić cały wachlarz problemów – mówi szef komitetu, prof. Sir John Krebs – Na przykład z powodu powodzi paliwo może nie dojechać do elektrowni. Powódź może także zniszczyć mosty, a jeżeli są one powiązane z infrastrukturą komunikacyjną czy kablami elektrycznymi - to one także przestaną funkcjonować”.
 

Ocenia się, że ceny żywności wzrosną. Z powodu nadmiernej eksploatacji najlepsze gleby powoli przestaną być zdatne do użytku. Jeżeli rolnicy nie zaczną lepiej nią gospodarować, 85 proc. gleb torfowych zniknie w nadchodzących dekadach.
 

Wśród 60 zagrożeń wymieniano również m.in. braki w zaopatrzeniu w wodę publiczną. Oprócz zagrożeń, w raporcie wyszczególniono szanse związane ze zmianą klimatu: np. cieplejsze zimy będące szansą na zmniejszenie liczby zgonów.
 

„Musimy upewnić się, że Wielka Brytania będzie w stanie poradzić sobie z konsekwencjami zmian klimatu, dlatego inwestujemy w systemy przeciwpowodziowe, rozwijamy dalekosiężne plany ochrony środowiska (...)” – zapewnia rzecznik rządu.
 

Źródło: PAP
 

 


Człowiek kontra ośmiotysięcznik. Zobacz co powiedział Andrzej Bargiel, Człowiek Roku National Geographic, podczas Gali Travelerów w Warszawie!