Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego przygotowuje się do organizacji konkursu pn. „Maskotka Mazowsza Zachodniego” wyłaniającego symbol identyfikujący region, który z czasem może stać się pewną atrakcją przyciągającą turystów na Mazowsze Zachodnie.

Pod koniec listopada br. Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego, która jest pomysłodawcą projektu, rozpoczęła prace nad przygotowaniem konkursu pn. „Maskotka Mazowsza Zachodniego”. Przedmiotem konkursu będzie wyłonienie projektu maskotki ukazującej tożsamość regionu, która stanie się pewnym symbolem identyfikacji wizualnej Mazowsza Zachodniego, kojarzącym się z kulturą, historią, tradycją i klimatem całego regionu.

- Na chwilę obecną trwają prace organizacyjne. Przygotowujemy regulamin konkursu, jego przebieg oraz zakres nagród – mówi Jacek Czubak, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego.

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do aktywnego udziału w promocji walorów regionu poprzez wykorzystanie wyobraźni, wiedzy o obszarze oraz własnych zdolności twórczych i rękodzielniczych. Jego organizacja wpłynie również na podniesienie poziomu tożsamości lokalnej oraz stanie się elementem edukacji regionalnej wśród dzieci i młodzieży (konkurs zostanie skierowany również do lokalnych szkół). Poprzez przygotowanie projektu maskotki, która ma jak najatrakcyjniej utożsamiać region oraz oddawać charakter poszczególnych gmin, mieszkańcy zostaną zmotywowani do poznania historii i dziedzictwa całego regionu, a nie jedynie miejsca własnego zamieszkania.

Realizacja projektu służy również przygotowaniu atrakcji turystycznej Mazowsza Zachodniego. - Nie chcemy tworzyć jedynie typowej maskotki – pluszaka – jak to jest w przypadku innych miejscowości organizujących tego typu konkursy” – mówi Dagmara Fiszer, Dyrektor Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego. „Symbol maskotki będzie wykorzystywany w przyszłości w promocji Mazowsza Zachodniego, a tym samym w promocji poszczególnych gmin, które są członkami LOT MZ. Planujemy w oparciu o niego stworzyć pamiątkę turystyczną oraz produkt turystyczny w postaci questu (nieoznakowanego szlaku tzw. turystyki z zagadkami), a także wykorzystywać go we wszelkich publikacjach oraz wydawnictwach”.

Podobne konkursy na tzw. „maskotkę miasta/regionu” organizowały dotychczas m.in. Województwo Lubuskie, Pomorskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, a także  Miasto Augustów, Region Karpat oraz mniejsze miejscowości - Gmina Dobromierz czy Węgierska Góra.
Konkurs skierowany będzie do mieszkańców Mazowsza Zachodniego, w tym także do uczniów lokalnych szkół. Ogłoszenie konkursu planowane jest na koniec stycznia 2014 r.