Stwórzmy atlas

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zachęca wszystkich obserwatorów ptaków do przekazywania informacji o gniazdujących gatunkach ptaków. Dane zebrane od pasjonatów z całego kraju posłużą do nowego wydania Atlasu ptaków lęgowych Europy (EBBA2).

To międzynarodowy projekt, dzięki któremu poznamy aktualne rozmieszczenie oraz liczebność wszystkich lęgowych gatunków ptaków we wszystkich krajach Europy w latach 2013-2017.

 

Informacje na wagę złota

Informacje o gniazdujących gatunkach ptaków przekazywać można m.in. za pomocą portalu do notowania obserwacji ptaków www.ornitho.pl. Nawet wpisy o gniazdujących na naszych podwórkach bocianach białych lub sikorach bogatkach karmiących pisklęta w budce mogą być ważnym uzupełnieniem Atlasu.

Specjaliści mogą przekazać cenne obserwacje gatunków rzadkich i trudnych do wykrycia, dlatego warto poświęcić więcej czasu na poszukiwanie nowych stanowisk lęgowych w swojej okolicy.

 

Po 20 latach

Pierwsza edycja „Atlasu ptaków lęgowych Europy” (Hagemeijer, Blair 1997) ukazała się 20 lat temu. Obecnie, po raz drugi w historii Europy, podejmowana jest próba kompleksowej oceny rozmieszczenia i liczebności wszystkich lęgowych gatunków ptaków na kontynencie, a także analiza zmian tych parametrów w ostatnich 20-30 latach.

Ma to szczególne znaczenie w obliczu trwających, głębokich zmian w sposobie użytkowania terenu, dewastacji wielu typów siedlisk czy wzrastającej populacji ludzi i związanej z tym antropopresji. Oprócz waloru naukowego i faunistycznego, dane zaprezentowane w Atlasie mogą mieć również znaczenie dla starań o efektywniejszą ochronę ptaków w Europie.

 

Międzynarodowe obserwowanie

Projekt zbierania danych do Atlasu w Europie koordynuje EBCC (European Bird Census Council) przy wsparciu organizacji krajowych realizujących projekt w poszczególnych państwach. W Polsce zbieraniem danych zajmie się Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

- Zbieranie danych do Atlasu to typowy przykład wykorzystania nauki obywatelskiej. Informacje przekazywane przez obserwatorów są bardzo cenne, ponieważ wiedza o aktualnym rozmieszczeniu i zmianach liczebności ptaków pozwala nie tylko lepiej je chronić, ale także lepiej rozumieć inne zmiany i zagrożenia dla środowiska naturalnego – mówi Tomasz Chodkiewicz, koordynator projektu Monitoringu Ptaków Polski w OTOP.

Wyniki podsumowane i zaprezentowane będą w książce, której druk planowany jest na rok 2020 oraz na stronie internetowej zawierającej interaktywne mapy i dane, która zacznie działać w roku 2019.

Wszystkich obserwatorów zapraszamy na stronę OTOP. Więcej informacji o Atlasie można przeczytać na stronie projektu.