Celem obozów jest popularyzacja idei ochrony dziedzictwa wśród młodych
ludzi oraz próba ich zaktywizowania poprzez wskazanie i zaangażowanie w
konkretne działania: udział w pracach archeologiczno-konserwatorskich.
Dlatego też nie ma znaczenia, czy jest się studentem medycyny czy też
pracującym, młodym człowiekiem. Wystarczy mieć od 18 do 26 lat, być chętnym, by przeżyć przygodę oraz wraz z innymi, młodymi ludźmi pomóc w ratowaniu ginących zabytków.

Wolontariusze mają do wyboru dwa miejsca: Puszczę Piską oraz Koniecpol.

W pierwszym z nich - w Puszczy Piskiej - przez dwa tygodnie (27 lipca - 8 sierpnia) wolontariusze ratować będą relikty zapomnianych mazurskich wsi, opuszczonych i zniszczonych po 1945 roku. Projekt zakłada uporządkowanie i uczytelnienie miejsc po opuszczonych wioskach, ustawienie tablic informacyjnych, a w dalszej perspektywie zorganizowanie i oznakowanie szlaku pieszo-rowerowego. Na obozie pojawią się także wolontariusze z zagranicy. Współorganizatorami obozu są: Stowarzyszenie 'Sadyba', Fundacja 'Borussia' oraz Lasy Państwowe.

Od 20 sierpnia rozpoczyna się drugi obóz, tym razem w Koniecpolu, na
terenie pozostałości pałacu hetmana Stanisława Koniecpolskiego.
Wolontariusze będą brali udział w klasycznych badaniach archeologicznych, które poprowadzą naukowcy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Wykopaliska potrwają do 3 września.

Obozy są bezpłatne, a uczestnicy otrzymują na miejscu zakwaterowanie i
wyżywienie. Nabór będzie trwać do końca maja. Liczba miejsc ograniczona.

www.kobidz.pl