A w numerze: wielkie projekty, na jakie zdobyła się ludzkość. Czemu piramidy zawdzięczają swoją popularność? Kilka słów na temat mamutów. Wręczamy koleją flagę W 125. rocznicę powstania Towarzystwa National Geographic. Tym razem odebrał ją Krzysztof Wielicki. Zobacz szczegółowy opis numeru.