Odkrycia dokonano podczas wykopalisk na stanowisku w wiosce Little Carlton koło miasta Louth, w dystrykcie East Lindsey w hrabstwie Lincolnshire.
 

Archeolodzy z Uniwersytetu w Sheffield, badający miejsce wskazane przez poszukiwacza-amatora, który odkrył wykrywaczem metali na miejscowym polu srebrny artefakt z VIII wieku, odsłonili pozostałości anglosaskiej osady z tego okresu.
 

Naukowcy odkryli dużą ilość artefaktów, w tym 20 srebrnych rysików do pisania, ok. 300 agrafek i liczne monety z okresu VII-VIII wiek, a także niezwykłą ołowianą tabliczkę z wyrytym żeńskim anglosaskim imieniem „Cudberg”.
 

Jak poinformował dr Hugh Willmott z Uniwersytetu w Sheffield, na stanowisku odkryto też dużą ilość naczyń ceramicznych oraz pocięte zwierzęce kości.
 

Według ekspertów, na stanowisku w Little Carlton istniała niegdyś znacząca anglosaska osada o charakterze handlowym, lub też nieznany wcześniej naukowcom klasztor.
 

Przeprowadzone w okolicy badania geofizyczne terenu wykazały, że osada w VIII wieku znajdowała się na wzniesieniu, które mogło tworzyć wyspę wśród wód otaczającego ją rozlewiska.
 

Naukowcy wykopali na stanowisku 9 rowów i zlokalizowali pozostałości obszaru mieszkalnego w osadzie oraz położenie części z warsztatami rzemieślniczymi.
 

Zdaniem archeologów, stanowisko Little Carlton jest bardzo podobne do innego stanowiska z okresu anglosaskiego na obszarze hrabstwa Lincolnshire, położonego w miejscowości Flixborough i odkrytego pod koniec lat 80-ych XX wieku.
 

Źródło: PAP