Wykopaliska odbyły się ponad 60 lat temu. Od tego czasu nikt nie zajął się zbadaniem przedmiotów, które odnaleziono w starosłowiańskich kurhanach w Lipsku-Polesiu, w województwie lubelskim. Dopiero jakiś czas temu grupa archeologów zajęła się analizą odkopanych w XX wieku przedmiotów. Efektem prac są najnowsze informacje o starosłowiańskich mogiłach. Według badaczy przedmioty pochodzą z okresu między VIII a X w n.e., a więc prawdopodobnie jeszcze przed czasami panowania dynastii Piastów i ukształtowaniem państwa Polskiego.

Tysiące naczyń i zabytków

W latach 50 i 60 XX wieku w Polsce prowadzono tak zwane badania milenialne, które miały na celu odkrycie śladów pierwszych piastów, na terenach naszego kraju. Eksperci z Polskiej Akademii Nauk w rozmowie z Nauką w Polsce zwracają uwagę na to, że wiele z takich wykopalisk zalegało przez lata w magazynach. Być może naukowcy nie zawsze mieli czas, żeby zająć się odnalezionymi przedmiotami. Niedawno grupa badaczy ponownie zajęła się odkopanymi przedmiotami na słowiańskich cmentarzach z Roztocza. W toku prac ustalono, że wśród nich znajdowało się ok. 40 tysięcy fragmentów glinianych naczyń i tysiące metalowych przedmiotów, między innymi broń i proste narzędzia.

Co ciekawe zidentyfikowano również ludzkie i zwierzęce szczątki, które jak stwierdzono, przed pochówkiem zostały spalone. Badacze ustalili, że Słowianie z tamtego okresu, na cmentarzu chowali na przykład konie i inne stworzenia. Naukowcy zwracają uwagę na to, że „Były to niezwykle rzadkie i elitarne dary grobowe na Słowiańszczyźnie okresu plemiennego”. Wśród odnalezionych szczątek odkopano ostrogę, grot strzały oraz szklany paciorek. Co więcej, analizując odkopane mogiły, badacze dostrzegli podobieństwo do wczesnośredniowiecznej architektury.

Słowiański gród

dr Łukasz Miechowicz z instytutu Archeologii i Etnologii PAN powiedział portalowi Nauka w Polsce, że owe Kurhany nie były odosobnionym bytem. Prawdopodobnie stanowiły cmentarz dla mieszkańców, którzy zamieszkiwali spory gród, znajdujący się nieopodal oraz okoliczne osady. Jak zaznacza dr Miechowicz w rozmowie z Nauką w Polsce „do dziś nie został przebadany przez archeologów.” W Lipsku-Polesiu w 1906 r. u stóp wzgórza, z którego wypływa woda, zbudowano kapliczkę św. Romana. Bardzo prawdopodobne jest to, że ponad 1000 lat temu w tym samym miejscu stał słowiański gród. „Część lokalnej ludności nadal wierzy, że woda ma właściwości uzdrawiające. Być może jest to echo dawnych wierzeń” mówi dr Miechowicz.

Archeologowie twierdzą, że w sąsiedztwie Lipska-Polesia w podobnym okresie istniała inna osada. Naukowcy zwracają uwagę, że w X w. Zarówno po kurhanach, grodzie jak i osadach ślad zaginął. Na razie przyczyny nie są do końca jasne. Być w może w toku dalszych prac archeologom uda się rozwikłać tę tajemnice oraz dowiedzieć się więcej o mieszkańcach, którzy zamieszkiwali polskie ziemie jeszcze przed panowaniem dynastii Piastów.

Dr Miechowicz zaznacza również, że odkryte ponad 60 lat temu przedmioty mają ogromny potencjał archeologiczny i mogą dostarczyć wiedzę dotycząca plemion, które zamieszkiwały okoliczne tereny.

Źródło: Nauka w Polsce