W Andach na terenie Ekwadoru odkryto nowy gatunek żaby drzewnej. Naukowcy nazwali ją na cześć swojego ulubionego zespołu rockowego Led Zeppelin. Zwierzak oficjalnie nazywa się więc ledzeppelin Pristimantis lub Led Zeppelin’s Rain Frog. Co o nim wiemy?

Żaba nazwana na cześć Led Zeppelin

„The Guardian” donosi, że nowo odkryta żaba ma czerwone oczy, a jej skóra przybiera trzy różne kolory – od brązowego, przez czarny po pomarańczowy. Dorosłe samce mierzą ok. 2,4 cm, a samice 3,6 cm. Naukowcy zauważają wyraźnie podobieństwo między Led Zeppelin’s Rain Frog i Pristimantis muscosus, która żyje w Kordylierze Środkowej na północy Peru. Przedstawiciele nowego gatunku wyróżniają się jednak kształtem pyska i innymi cechami fizycznymi, w tym pomarańczowymi, nieregularnymi plamami na pachwinach i tylnych kończynach.

Do tej pory biologom udało się znaleźć i opisać tylko trzy okazy ledzeppelin Pristimantis. Są to dwa samce i jedna samica.

– „Znaleźliśmy je w lesie, przy strumieniu, kiedy siedziały na liściach krzewów na wysokości od 170 do 300 cm nad zbiornikiem wodnym” – tłumaczą autorzy badań.

W żołądku jednej z żab rozpoznano szczątki chrząszczy, mrówek oraz ślimaków, co daje wstępny wgląd na dietę ledzeppelin Pristimantis.

Nowy gatunek żab drzewnych już może być zagrożony

Ze względu na wysoki endemizm w Kordylierach, opisany przez naukowców nowy gatunek żaby drzewnej najprawdopodobniej występuje tylko na wąsko ograniczonym obszarze. Już teraz lokalne władze powinny zacząć myśleć o wdrażaniu długoterminowych działań mających na celu ochronę małych płazów.

– „Pasmo górskie Cordillera del Cóndor jest częścią tropikalnych Andów, jednego z najbardziej narażonych na skutki zmian klimatycznych oraz ekspansję rolnictwa i przemysłu górniczego ekoregionów na świecie” – podkreślają naukowcy.

Biorąc pod uwagę miejsce występowania żab ledzeppelin Pristimantis, niewykluczone, że gatunek ten już jest zagrożony wyginięciem. Biolodzy przestrzegają, że podobny los może spotkać przedstawicieli Chimerella mariaelenae, Pristimantis quaquaversus, P. prolatus i P. galdi.