Głównym celem programu NATURA 2000 jest ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz ochrona najcenniejszych obszarów przyrodniczych. NATURA 2000 została powołana na mocy dwóch aktów prawnych ważnych dla ochrony różnorodności biologicznej w Europie: Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej. - Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 to nie tylko korzyści dla przyrody, to także szansa dla ludzi – mówi Dariusz Gatkowski z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. - Najmocniej wiąże się to z rozwojem turystyki, ale oznacza również korzyści finansowe dla rolników czy gmin.

Polska w czołówce
Polska jest na drugim miejscu wśród krajów Unii Europejskiej pod względem powierzchni obszarów objętych programem Natura 2000. Te stanowią prawie 20 % powierzchni naszego kraju. Wyprzedzają nas tylko Hiszpanie, którzy mają dwa razy więcej obszarów Natury 2000 niż Polacy. Często zapominamy o tym, że cenne obszary przyrodnicze stanowią wizytówkę Polski.
Jest lepiej!
- Dzięki sieci NATURA 2000 w Polsce możliwa jest ochrona wielu zagrożonych gatunków zwierząt, na przykład ptaków, ptaków – derkacza i wodniczki, które w innych krajach Unii Europejskiej są już rzadkością – podsumowuje Paweł Średziński z WWF Polska.  
Monitoring pospolitych ptaków lęgowych prowadzony przez OTOP pokazuje wzrost liczebności wybranych gatunków na terenach NATURA 2000 nawet o 50 %, co świadczy o skuteczności tej formy ochrony przyrody. Zwiększa się również populacja żurawia, który większość swoich noclegowisk ma na terenach Natura 2000. Rośnie populacja kszyka, mieszkańca podmokłych łąk, który podobnie jak wodniczka korzysta na programie rolnośrodowiskowym.
Swoją populację zwiększa bielik, na co znaczny wpływ może mieć poprawa jakości środowiska, w tym wód, a przez to ilość ptaków związanych z wodami: gęsi, kaczek czy kormoranów.
Konsultuj!
Komisja Europejska ogłosiła właśnie konsultacje społeczne, w których sprawdza czy NATURA 2000 spełnia swoją rolę. Ponad 100 europejskich organizacji, w tym ClientEarth, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i WWF Polska, zajmujących się ochroną przyrody zachęca obywateli 28 państw UE do powiedzenia „TAK” naturze i wyrażenia swojej opinii na stronie www.naturealert.eu/pl Konsultacje społeczne potrwają jeszcze przez miesiąc.