Przy wsparciu Szwedzkiej Loterii Pocztowej, Towarzystwo National Geographic utworzyło pierwszy regionalny fundusz badawczy oraz rozpoczęło współpracę ze Szwecją, w ramach których planowane jest udzielanie wsparcia finansowego naukowcom i odkrywcom z regionu północnej Europy prowadzących działania ukierunkowane na poszukiwanie rozwiązań wspomagających ochronę i rozwój naszej planety.  – Niektórzy sądzą, że złotą erę wypraw geograficznych mamy już za sobą. Ja uważam, że jest zupełnie odwrotniejestem przekonany o tym, że stoimy właśnie u progu najlepszego okresu w dziejach eksploracji świata, mówi Terry Garcia, wiceprezes programów misyjnych National Geographic Mission Programs. – Wciąż pozostało tak wiele do poznania i odkrycia na naszej planecie, dodaje. Fundusz grantowy Global Exploration Fund wzorowany jest na programie finansowania badań terenowych, wypraw i działań na rzecz ochrony środowiska prowadzonym od ponad wieku przez Towarzystwo National Geographic, w ramach którego badacze i naukowcy otrzymują granty celowe na sfinansowanie prac badawczych. Hiram Bingham/ National Geographic Stock
Rada naukowa złożona z czołowych naukowców z różnych dziedzin
pochodzących z państw regionu oceni zgłoszone projekty i wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają dofinansowanie badań. Do zgłaszania projektów badawczych uprawnieni są mieszkańcy następujących 14 państw: Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Islandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Królestwa Niderlandów, Norwegii, Polski, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. – Podstawową misją Loterii Pocztowej jest zbieranie funduszy na wsparcie działań organizacji pozarządowych oraz szerzenie wiedzy o ich działalności, powiedział Niclas Kjellström-Matseke, Prezes Szwedzkiej Loterii Pocztowej. – Wsparcie finansowe funduszu Global Exploration Fund to idealne dopełnienie naszej misji. Sztokholmskim oddziałem National Geographic’s Stockholm kierować będzie nowo mianowany Dyrektor Wykonawczy Stefan Nerpin. Zespół pracujący w Sztokholmie będzie pełnił rolę podstawowego punktu kontaktowego dla potencjalnych grantobiorców, potencjalnych fundatorów oraz dla osób zainteresowanych zakresem i zasadami działania projektu.   Bates Littlehales/National Geographic Stock
Ogromnie się cieszę, że będzie mi dane być częścią tak ważnego przedsięwzięcia i mam nadzieję, że nowy oddział National Geographic w Szwecji stanie się ważnym ośrodkiem udzielającym wsparcie finansowe naukowcom i odkrywcom z regionu północnej Europy, powiedział Nerpin. – Naszym celem jest również znalezienie dodatkowych źródeł dochodu, który pozwoliłby na rozszerzenie zakresu projektu i wsparcie jeszcze większej liczby badaczy. Od 1890 roku Towarzystwo National Geographic ufundowało granty na badania w każdym zakątku ziemi – wypełniając tym samym luki w ludzkiej wiedzy, nierzadko w niezwykle widowiskowy sposób. Pod koniec 2011 roku, całkowita liczba udzielonych grantów wynosi 10 tysięcy i opiewa na łączną kwotę 153 mln dolarów amerykańskich. Badania terenowe, wyprawy geograficzne oraz działania na rzecz ochrony przyrody to podstawowe dziedziny, w których przyznawane są granty National Geographic. Dofinansowanie udzielane jest przede wszystkim w następujących dziedzinach nauki: antropologia, biologia, geologia, geografia, oceanografia oraz paleontologia. Dzięki grantom naukowym National Geographic dokonano wielu odkryć, które rzucają nowe światło na różnorodność i bogactwo naszej planety i pomagają nam ją chronić. Wyniki badań terenowych prezentowane są opinii publicznej za pośrednictwem wielorakich mediów sygnowanych logo National Geographic, w tym magazynów, programów telewizyjnych, materiałach dostępnych w Internecie oraz podczas specjalnych wydarzeń, wystaw i w ramach platform edukacyjnych. Melville B. Grosvenor/National Geographic Stock
Wśród byłych i obecnych beneficjentów programu grantowego znajdują się takie sławy jak odkrywca bieguna północnego Robert Peary, odkrywca zaginionego miasta Inków Machu Picchu Hiram Bingham, antropolodzy Louis i Mary Leakeyowie, prymatolog Jane Goodall, badacz głębin morskich i odkrywca zatopionego wraku Titanica Robert Ballard, antropolog Wade Davis, biolog morski Sylvia Earle, archeolog wysokogórski Johan Reinhard oraz paleontolog Paul Sereno. Dodatkowe informacje w języku angielskim o funduszu Global Exploration Fund oraz zasadach zgłaszania wniosków można uzyskać pod adresem: www.nationalgeographic.com/gef/northerneurope/.

O Towarzystwie National Geographic

Towarzystwo National Geographic jest jedną z największych na świecie naukowych i edukacyjnych organizacji non-profit. Założone w 1888 r. aby „zwiększać i propagować wiedzę geograficzną” Towarzystwo inspiruje do ochrony naszej planety. Co miesiąc dociera z informacjami do ponad 400 milionów osób na całym świecie poprzez swój oficjalny magazyn National Geographic oraz inne publikacje, kanał telewizyjny National Geographic, filmy dokumentalne, muzykę, radio, książki, wydawnictwa DVD, mapy, wystawy, wydarzenia specjalne, programy dla szkół, media interaktywne oraz produkty promocyjne. National Geographic ufundował ponad 10 tys. projektów badawczych, wypraw geograficznych oraz przedsięwzięć mających na celu ochronę przyrody oraz prowadzi program edukacyjny promujący wiedzę geograficzną.