Czytelnicy czasopism podróżniczych najbardziej doceniają jakość i szczegółowość informacji o opisywanych miejscach oraz kosztach podróży. Jak wynika z badań Wybór Konsumenta pismem, które najlepiej spełnia powyższe kryteria jest "National Geographic Polska". Drugie miejsce w rankingu należy do magazynu "National Geographic Traveler". Wybór Konsumenta to badanie, którego celem jest rzetelne wyłonienie liderów w danej kategorii, na podstawie opinii konsumentów mających na co dzień kontakt z danym produktem lub usługą. W przypadku kategorii "czasopisma podróżnicze" badani to stali czytelnicy prasy związanej z podróżami. Grupa badawcza badania obejmowała 620 osób. W pierwszym etapie badania zorganizowano badania fokusowe, których celem było wyłonienie najistotniejszych cech w odniesieniu do czasopism podróżniczych. W drugim etapie konsumenci – stali czytelnicy tej kategorii prasy - uszeregowali  powyższe cechy od najważniejszych do najmniej istotnych.

Szczegółowość i rzetelność
Zdaniem 84 proc. czytelników jakość informacji zawartych w czasopismach o tematyce podróżniczej jest najważniejszą cechą tego typu prasy. Szczegółowość danych o opisywanym miejscu to kolejny wyznacznik, jakim kierują się konsumenci w trakcie wyboru odpowiedniej gazety podróżniczej. Takiego zdania jest ośmiu na dziesięciu konsumentów. Dla około 80 proc. czytelników ważna jest różnorodność opisywanych miejsc oraz treść artykułów. W badaniu Wybór Konsumenta uwzględniono także siedem innych tytułów czasopism o tematyce podróżniczej: "Podróże", "Voyage", "Witaj w Podróży", "National Geographic Traveler", "Magazyn Turystyki Górskiej", "Poznaj Swój Kraj", "Wasze Podróże". 

Źródło: Raport "Magazyny Podróżnicze. Wybór konsumenta 2015"

Co to jest Wybór Konsumenta?
Wybór Konsumenta to badanie, którego celem jest rzetelne wyłonienie najlepszych marek, dostępnych na rynku polskim. Jest to pierwszy taki projekt na naszym rynku, w którym opinia konsumenta jest brana pod uwagę na wszystkich etapach oceny. Fundamentalnym założeniem Wyboru Konsumenta jest rzeczywisty kontakt konsumentów z testowanym produktem lub usługą. System oceny i klasyfikacji marek składa się z kilku etapów badania, odzwierciedlających rzetelną opinię konsumentów na temat danego produktu lub usługi. Projekt Wybór Konsumenta został opracowany i wdrożony w Portugalii w 2012 roku i jest to najpopularniejsze badanie konsumenckie realizowane w tym kraju. Badanie koordynuje firma Consumer Choice – centrum oceny satysfakcji konsumenta, która nadzoruje prace Netsondy odpowiedzialnej za badania mediów oraz Controlvet Food Safety Polska, która odpowiada za badania sensoryczne produktów i usług. Dziękujemy za zaufanie! - Redakcja