Rok w zamknięciu 

W miarę jak NASA planuje zapuszczać się coraz dalej w kosmos, to czego wymaga się od astronautów będzie się zmieniać. W ramach przygotowań do rzeczywistych wyzwań przyszłych misji na Marsa, NASA zbada, jak wysoce zmotywowane osoby reagują na rygor wiążący się z warunkami panującymi podczas długotrwałej, naziemnej symulacji.

Seria misji mających na celu ocenę zdrowia i zachowań potencjalnych astronautów obejmuje trzy jednoroczne symulacje powierzchni Marsa w Centrum Kosmicznym Johnsona NASA. Przedsięwzięcia te będą wspierać badania mające na celu opracowanie metod i technologii zapobiegania i rozwiązywania potencjalnych problemów w przyszłych misjach ludzkich lotów kosmicznych na Księżyc i Marsa.

„Te symulacje są krytyczne dla testowania rozwiązań mających na celu sprostanie złożonym potrzebom życia na powierzchni Marsa" - powiedziała Grace Douglas, główny naukowiec ds. badań nad zaawansowanymi technologiami żywnościowymi w Centrum Kosmicznym Johnsona NASA w Houston. „Symulacje na Ziemi pomogą nam zrozumieć i przeciwdziałać fizycznym i psychicznym wyzwaniom, z którymi astronauci będą musieli się zmierzyć przed wyruszeniem w podróż".


 

158 metrów kwadratowych z drukarki 3D


Każda symulowana misja będzie składała się z czterech członków załogi mieszkających i pracujących w module o nazwie Mars Dune Alpha o powierzchni ok. 158 m kw. wydrukowanym przez drukarkę 3D. Habitat będzie symulował wyzwania misji na Marsie, w tym ograniczenia zasobów, awarie sprzętu, opóźnienia w komunikacji i inne czynniki środowiskowe. Moduł zawiera cztery prywatne kwatery załogi, stację medyczną, wspólne obszary wypoczynkowe, dedykowane stanowiska pracy oraz miejsca do gotowania i uprawy żywności. Moduł został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić załodze prywatność na końcach habitatu oraz wspólne przestrzenie w jego środkowej części. Wysokości pomieszczeń będą się różnić aby uniknąć monotonii. Załoga będzie miała do dyspozycji zarówno stałe, jak i ruchome meble, dzięki czemu będzie mogła w razie potrzeby zmienić aranżację, a także kontrolować oświetlenie, temperaturę i warunki akustyczne. Oczekuje się, że pomoże to załodze wejść w codzienną rutynę.

Zadania załogi mogą obejmować symulowane spacery kosmiczne, badania naukowe, korzystanie z wirtualnej rzeczywistości i kontroli robotów oraz wymianę komunikacji. Wyniki dostarczą ważnych danych naukowych, które posłużą do opracowywania systemów i opracowania rozwiązań.

NASA poszukuje zdrowych, zmotywowanych obywateli USA, którzy są niepalący, w wieku od 30 do 55 lat i biegle posługują się językiem angielskim w celu skutecznej komunikacji między załogą a kontrolą misji. Wybór załogi będzie zgodny ze standardowymi kryteriami NASA dla kandydatów na astronautów. Wymagany jest tytuł magistra w dziedzinie STEM, takiej jak inżynieria, matematyka, nauki biologiczne, fizyczne lub komputerowe z akredytowanego uniwersytetu oraz co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w jednej z dziedzin STEM lub minimum tysiąc godzin pilotażu samolotów. Dodatkowo, kandydaci, którzy ukończyli wojskowe szkolenie oficerskie z czteroletnim doświadczeniem zawodowym mogą być brani pod uwagę.

Najlepsze jak dotąd odwzorowanie warunków na innej planecie

„Jest to symulowane siedlisko o najwyższej stopniu odwzorowania warunków życia na innej planecie, jakie kiedykolwiek zostało zbudowane przez ludzi", powiedział przedstawiciel NASA Jason Ballard. „Mars Dune Alpha ma służyć bardzo konkretnemu celowi - przygotowaniu ludzi do życia na innej planecie. Chcieliśmy stworzyć jak najbardziej realistyczne warunki, aby pomóc w realizacji marzenia ludzkości o ekspansji w gwiazdy", twierdził Ballard i dodaje: „Drukowanie 3D całych modułów mieszkalnych jeszcze bardziej uświadomiło nam, że druk 3D używany do tworzenia całych konstrukcji jest niezbędnym elementem zestawu narzędzi ludzkości na Ziemi i aby udać się na Księżyc i Marsa, i by tam pozostać".