Najlepszym polskim młodym geografem został  Paweł Goleniowski z I LO im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. Zwycięstwo wywalczył sobie  21-24 kwietnia w Chorzowie, gdzie odbyły się zawody finałowe XLII Olimpiady Geograficznej.

 W zmaganiach udział wzięło 123 uczniów z całej Polski. Dziesięcioro najlepszych młodych geografów stanie w szranki ponownie na początku czerwca – spośród nich zostanie wyłoniona 4-osobowa reprezentacja Polski na XIII Międzynarodową Olimpiadę Geograficzną w Pekinie.

 

Weekend pełen zmagań

Zawody finałowe składały się z części pisemnej, terenowej oraz ustnej. Część pisemna obejmowała trzy zestawy zadań dotyczące geologii, geografii społeczno-ekonomicznej oraz pracy z mapą.

W piątkowe popołudnie  uczestnicy wyruszyli w teren, by przygotować mapę – tym razem dzielnicy Chorzów-Batory. Dzięki współpracy z zespołem Edukacji Esri Polska uczniowie zbierali dane wykorzystując tablety oraz aplikację Collector for ArcGIS. Na podstawie zebranych danych uczniowie mieli zaproponować nową inwestycję na obszarze kartowanego terenu oraz przeprowadzić dla niej analizę SWOT uwzględniając uwarunkowania wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W sobotę uczniowie mieli możliwość poznania regionu, w którym odbywały się zawody – odwiedzili m. in. największy obszar lotnych piasków w Polsce - Pustynię Błędowską oraz katowicki Nikiszowiec – osiedle górnicze z początku XX w.

Najlepsi spośród finalistów zostali zakwalifikowani do ustnej części zawodów, która odbyła się w niedzielę. Tego dnia uczniowie odpowiadali na wylosowane pytania dotyczące ochrony przyrody w Polsce i na świecie oraz rozwiązywali quiz multimedialny.

Zwycięzcą został Paweł Goleniowski z I Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. Tytuł laureata Olimpiady Geograficznej otrzymało 24 najlepszych uczniów. Dziesięcioro najlepszych młodych geografów ponownie zawalczy na początku czerwca – czworo z nich będzie reprezentować  Polskę na XIII Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej w Pekinie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Nie tylko Olimpiada

Zawodom finałowym towarzyszyły warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli geografii prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz członków Koła Geografów „Peneplena” z chorzowskiego AZSO.

Organizatorem Olimpiady Geograficznej jest Polskie Towarzystwo Geograficzne. Olimpiada jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Więcej: www.olimpiadageograficzna.edu.pl.