Obecny rekord w tej kategorii należy do prof. Jayasimba Ravirala z Indii, który w 2007 r. mówił przez 120 godz. na temat koncepcji rozwoju osobowości. Errol Muzawazi będzie przez 130 godz. mówił na temat demokracji.

Próba pobicia rekordu odbędzie się w Auditorium Maximum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie
(ul. Krupnicza 33). Wydarzeniu patronuje rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Karol Musioł.