- Zostaliśmy wybrani jako jedna z trzech na 60 tysięcy organizacji pozarządowych. Uhonorowanie Ośrodka KARTA Nagrodą Dwudziestolecia Odrodzenia Niepodległej Polski - Pro Publico Bono jest dla nas bardzo ważne. Ukonstytuowaliśmy się w podziemiu i wiedzieliśmy, że nasze działania były ponad różne siły sprawujące władzę. Sfera, którą się zajmujemy - przeszłość, tożsamość i historia – to podstawa niezbędna do kształtowania się postawy świadomości obywatelskiej. Dzięki decyzji Kapituły, ta sfera została wyłoniona i doceniona. To Nagroda dla ponad 800 osób, które przez blisko 28 lat współtworzyły KARTĘ - podkreślił Zbigniew Gluza, szef Ośrodka KARTA.

Laureatami Nagrody Dwudziestolecia Odrodzenia Niepodległej Polski - Pro Publico Bono, przyznanej 11 listopada 2009 r. w Krakowie, zostały: Fundacja Ośrodka KARTA, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”. W tym roku nagroda miała charakter szczególny – zwycięzcy zostali wyłonieni spośród laureatów dotychczasowych edycji. Tym samym jest to nagroda nagród.

Nominowane były organizacje, które w ocenie prof. Andrzeja Zolla, Przewodniczącego Kapituły Nagrody Dwudziestolecia Odrodzenia Niepodległej Polski – Pro Publico Bono, w pełni spełniają trzy najważniejsze kryteria oceny ich działalności: solidarność, samorządność i twórczość.

Inicjatorem konkursu na najlepszą inicjatywę obywatelską Pro Publico Bono organizowanego od 1999 r. jest Pro Publico Bono - Fundacja Przestrzeni Obywatelskiej. Nagroda wskazuje na te organizacje, które w swojej działalności wyróżniają się szczerą troską o dobro wspólne, bezinteresownością oraz przestrzegają standardów etycznych. Wartością Nagrody jest zatem prestiż nagrodzonych podmiotów społecznych, które wskazywane są jako wzór zaangażowania na rzecz dobra wspólnego - Rzeczpospolitej. Realizują one bowiem zadania, które mają wymiar działań publicznych. Nagroda ma również wartość materialną, jej fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Ośrodek KARTA – niezależna organizacja pożytku publicznego, zajmująca się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo­-Wschodniej, niesieniem wiedzy o człowieku współczesnym oraz szerzeniem tolerancji i demokracji.

Środowisko KARTY podjęło działalność wydawniczą w 1982 roku, dokumentacyjną — w 1987, legalną — w 1989, międzynarodową — w 1992, edukacyjną — w 1996. W 2005 roku Ośrodek KARTA zainicjował w Warszawie Dom Spotkań z Historią.

Ośrodek KARTA realizuje m.in. program edukacyjny Historia Bliska (www.historiabliska.pl), Indeks Represjonowanych – dane o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR w latach 1939-56 (www.indeks.karta.org.pl); ogólnopolski program Pogotowie Archiwalne i program Historia Mówiona, którego celem jest nagrywanie (według metodologii oral history), archiwizowanie i udostępnianie biograficznych relacji świadków historii XX wieku.