Na niespokojnym lądzie

Tym razem Polska Misja Medyczna swoją pomoc kieruje do dzieci mieszkających w jednym z najbiedniejszych krajów na świecie - ok. 80% społeczeństwa Haiti żyje w skrajnej biedzie. Ze względu na położenie geograficzne kraj systematycznie nawiedzają katastrofy naturalne.

W 2010 roku w skutek największego od 200 lat trzęsienia ziemi zginęło ok. 70 tys. osób, 250 tys. osób doznało obrażeń, a ponad 1,5 mln straciło dach nad głową. W  minionym roku  wyspę ponownie nawiedził kataklizm. Huragan Matthew spowodował ogromne zniszczenia, liczba ofiar śmiertelnych wyniosła ponad 1000 osób a 1,5 miliona mieszkańców straciło domy i cały dorobek życia.

Do tej pory Haiti nie podniosło się z gruzów. W tych warunkach żyją dzieci skazane na głód i cierpienie, często bez możliwości edukacji oraz bez jakichkolwiek perspektyw na lepszą przyszłość.

 
Ich szansa

Dla wielu z nich to dla nich jedyną szansą, by zmieniły swoje życie jest ośrodek SAKALA, położony w najbiedniejszej dzielnicy Port Au Prince Cite Soleil. Jest ostoją spokoju i miejscem darmowej edukacji dla najuboższych dzieci Cite Soleill. Ma pod swoją opieką ponad 350 osób w wieku 4 – 25 lat. Stwarza alternatywę dla dzieci dorastających w środowiskach młodocianych gangów, pełnych narkotyków i przemocy.  

Działania  Polskiej Misji Medycznej będą polegały na wsparciu działania ośrodka SAKALA. Pierwsza faza projektu ma na celu wsparcie edukacji, w tym edukacji zdrowotnej podopiecznych ośrodka; przeprowadzenie szerokiego rozpoznania sytuacji lokalnego systemu ochrony zdrowia oraz określenie najpilniejszych potrzeb i wyznaczenia dalszego kierunku wsparcia.

Ambasadorem akcji Dzieci Haiti został sekretarz redakcji National Geographic Traveler - Michał Cessanis. Chcesz przyłączyć się do akcji? Zobacz, jak możesz pomóc: pmm.org.pl/pl/aktualnosci/dzieci-haiti