Dolina Darhad i otaczające ją góry to kulturowo i biologicznie zróżnicowany region północnej Mongolii, do dziś bardzo słabo poznany. Tutejsza różnorodność gatunkowa to w dużej mierze wciąż tajemnica. Zespół Gregga Treinisha, absolwenta Uniwersytetu Stanowego w Montanie, w pierwszej połowie 2013 roku pokonał 650 km na nartach w poszukiwaniu rosomaków. Badania miały pomóc zrozumieć dynamikę populacji tych zagrożonych wyginięciem drapieżników. Rosomaki są w Mongolii pod coraz większą presją ze względu na zmniejszającą się powierzchnię terenów nadających się na ich siedliska. To zresztą gatunek wyjątkowo nieuchwytny – ze względu na mobilny tryb życia wytropienie rosomaków w lecie jest właściwie niemożliwe. Podczas wyprawy zespół Treinisha pobrał 33 próbki DNA. Ustalił też miejsca, w których w przyszłości zainstalowane zostaną kamery pułapki służące dalszym badaniom.